WORKSHOP-PROGRAMMA’S: 


WOMEN OF WILL:
over vrouwen, macht en het vinden van de eigen stem

Het grote verschil tussen Shakespeare en andere toneelschrijvers in zijn tijd, schuilt in de prachtige vrouwenrollen. Deze dagtraining over “Women of Will” volg ik Tina Packer, een van de grootste Shakespeare- actrices, die jarenlang onderzoek heeft verricht over dit onderwerp. Met videofragmenten en theatrale scenes volgen we de ontwikkeling die Packer aanbrengt in de meest opvallende vrouwen die Shakespeare in zijn stukken ten tonele brengt. Wat is hun specifieke rol in het drama? loopt hun geestelijke groei parallel aan Shakespeare’s eigen ontwikkeling als schrijver? Veranderen zijn ideeën over vrouwen? Packers onderzoek leent zich uitstekend voor reflecties over macht en gender.  

Een scala aan gedragingen tussen mannen en vrouwen trekt voorbij. In vroeg werk zijn vrouwen geile katjes of monsters: zij oogsten bewondering, imponeerdrift van haantjes, zoals de feeks Katherine («the Shrew»). Maar er heerst ook grote angst voor ongewone politieke strijdsters als Margeret of Anjou, een Iron Lady als haar 20e eeuwse naamgenote. We beluisteren de zelfbewuste stemmen van Julia, Sylvia of Rosalind, die getuigen van utopisch verlangen naar authentieke levenskunst vanuit een diepgaande vervlechting van seksualiteit, vitaliteit en spiritualiteit. Steeds meer toont Shakespeare de vele beperkingen, het uitsluiten van vrouwen die nog slechts in vermomming hun gevoelens kunnen uiten. Wat te leren van Cleopatra, Ophelia, Cordelia, Desdemona: allemaal vrouwen die leefden in het centrum van macht en rijkdom, maar wiens lot uiteindelijk gruwelijk is. Wat in fragmenten getoond wordt, is zeer herkenbaar alsof het om de vergaderingen van een boards of directors gaat.

Will Shakespeare als proto-feminist? Het kunnen vinden van de eigen stem is cruciaal. In de laatste stukken lijken vrouwen op haast mythologische wijze de sleutels naar verlossing uit een chaotische wereld aan te reiken. Zijn Shakespeare’s laatste vrouwengestalten meer dan symbolen van vergeving en verzoening? Of blijven zij een wrede illustratie van de stelling dat «changing the workplace and outperforming the men results in earning nothing»?___________________________________________________________________________

Nieuwsgierig? Meld u nu aan!
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt zich met uw collega’s inschrijven voor 
  • De trainingsreeks die in de tweede helft van 2015 wordt georganiseerd 
  • Mogelijk om deel te nemen aan de hele reeks van zes filosofische denksessies 
  • U kunt zich tevens inschrijven voor elke aparte sessie 
  • Re-Context verzorgt ook Incompany trainingen voor uw afdeling of organisatie 
  • Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

Investering 

Bedrijfsabonnement 
Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega’s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. 

___________________________________________________________________________

WAAROM DIT WORKSHOPPROGRAMMA OVER SHAKESPEARE  
De verhalen en poëtische taal in Shakespeares wereld prikkelen de verbeelding, en de spiegel van de theatrale werkelijkheid schenkt ons onverwachte perspectieven die ons uitnodigen tot experimenteren met vanzelfsprekende denkwijzen, oordelen, alledaags gedrag. Met hulp van filmfragmenten en kleine tekstpassages zien we dat de gebeurtenissen van de helden ons aanzetten tot diepgaande reflectie op thema’s rondom macht, loyaliteit, zichtbaarheid en vertrouwen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan op de vertrouwde casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.

VOOR WIE:
Dit programma is bestemd voor professionals, bestuurders en leidinggevenden met minstens vijf jaar ervaring in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in non-profit organisaties in de (semi-)publieke sector. Professionals die er niet voor terugdeinzen om hun ervaringen met dilemma’s rond vertrouwen en macht, rond loyaliteit en waarheidsvinding te delen met anderen.

VOORKENNIS:  
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING  
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:  
Op overleg: éen of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP: WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE  Powercoach-bijeenkomsten kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE   
Voor een offerte op maat kunt U contact met ons opnemen

 CONTACT