WORKSHOP-PROGRAMMA’S: 


MACHT beweegt de wereld: leer haar kennen, of ga ten gronde

Wie wil begrijpen wat macht is – hoe haar te verkrijgen, te behouden, te gebruiken en te begrenzen – moet Shakespeare lezen. Hij was bekend met Machiavelli en het kan dan ook niet verbazen dat macht het centrale thema is veel van zijn werk. Zijn grootste helden, Hamlet, Lear, en Macbeth, of de koningen Henry IV en Richard III, zijn altijd verweven in een alomvattend spel van dubbelzinnigheden, afgronden en verleidingen van macht. In hun handelingen worden de gevaarlijke en de bevrijdende aspecten van macht op weergaloze wijze ten tonele gevoerd. 

In deze dagtraining onderzoeken we hoe macht haast altijd ontstaat uit samenwerking, maar hoe zij vervolgens ambities aanwakkert en verdeeldheid zaait. We zien de kracht van de Romeinse veldheer Coriolanus die nooit terugdeinst voor harde beslissingen en strakke prioriteiten stelt. Toch komt hij ten val als hij niet gevoelig blijkt voor diepgaande machtsverschuivingen. De demonische Macbeth lijkt de ultieme machthebber, maar valt ten prooi aan de macht van zijn grenzeloze verbeelding. Koningen als Richard III en Henry IV leren ons over het belang van flexibele strategieën in het gebruik van de macht. Maar de tragische ondergang van Lear kondigt zich al aan zodra we beseffen dat hij zijn macht niet dankt aan zijn sterke innerlijke kompas en persoonlijke authenticiteit, maar aan de uiterlijke schijn en de majesteitelijke eretekenen. 

Aan de hand van veel video-fragmenten volgen we Hamlet, Ceasar en Henry V in hun bespiegelingen over vaardige inzet van machtsinstrumenten. We zien in de historische koningsdrama’s hoe ideologische geschillen ware machtsfactoren kunnen worden, maar we leren ook over onmacht jegens een heersende machtscultuur binnen een team of organisatie. Macht beweegt de wereld, brengt al het nieuwe voort, maar maakt ook de mens tot een wolf van zijn naaste: Then everything includes itself in power, power into will, will into appetite, and appetite a Universal wolf…”

_________________________________________________________________________

Nieuwsgierig? Meld u nu aan!
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt zich met uw collega’s inschrijven voor 
  • De trainingsreeks die in de tweede helft van 2015 wordt georganiseerd 
  • Mogelijk om deel te nemen aan de hele reeks van zes filosofische denksessies 
  • U kunt zich tevens inschrijven voor elke aparte sessie 
  • Re-Context verzorgt ook Incompany trainingen voor uw afdeling of organisatie 
  • Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

Investering 

Bedrijfsabonnement 
Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega’s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. 

_________________________________________________________________________

WAAROM DIT WORKSHOPPROGRAMMA OVER SHAKESPEARE
De verhalen en poëtische taal in Shakespeares wereld prikkelen de verbeelding, en de spiegel van de theatrale werkelijkheid schenkt ons onverwachte perspectieven die ons uitnodigen tot experimenteren met vanzelfsprekende denkwijzen, oordelen, alledaags gedrag. Met hulp van filmfragmenten en kleine tekstpassages zien we dat de gebeurtenissen van de helden ons aanzetten tot diepgaande reflectie op thema’s rondom macht, loyaliteit, zichtbaarheid en vertrouwen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan op de vertrouwde casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.

VOOR WIE:
Dit programma is bestemd voor professionals, bestuurders en leidinggevenden met minstens vijf jaar ervaring in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in non-profit organisaties in de (semi-)publieke sector. Professionals die er niet voor terugdeinzen om hun ervaringen met dilemma’s rond vertrouwen en macht, rond loyaliteit en waarheidsvinding te delen met anderen.

VOORKENNIS:
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:
Workshops en dag-trainingen op locatie Wenduyne in Den Haag


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:
Op overleg: éen of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP: WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE Powercoach-bijeenkomsten kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE
Voor een offerte op maat kunt U contact met ons opnemen

 CONTACT