WORKSHOP-PROGRAMMA’S: 


VERTROUWEN: loyaliteit, vriendschap en je alter ego

Volgens sommige filosofen gaat politiek bedrijven uiteindelijk over de vraag: wij zijn mijn vrienden? Wie zijn vijanden? Wie mag uw meest nabije adviseur zijn? Vaart u in een blind vertrouwen op de visie van bevriende businesspartners, koerst u altijd in overleg met de adjunct? De leiders in Shakespeares werk, hoe machtig en arrogant zij soms ook lijken, opereren nooit alleen. Ieder heeft behoefte aan een aide-de-camp: degene aan wiens loyale adviezen men het meeste hecht. Het is makkelijker de kroon te dragen als er een vertrouweling is. Een vriend? Iemand die een alter ego lijkt…maar hoe bespeur je een Iago onder je getrouwen? De boosaardige, sluwe lieutenant van de grootse generaal Othello, die in vertrouwen zijn meester te gronde richt?

In deze dag-training kijken we aan de hand van fragmenten uit o.a. Hamlet, King Lear en Othello naar speciale band tussen Hamlet en Horatio, tussen kroonprins Harry en de plompe volksheld Jack Falstaff, King Lear en zijn trouwe vazal Kent, koning Henry VIII en de manipulerende kardinaal Wolsey, maar vooral naar Othello en Iago. We volgen Shakespeare’s beschrijving van het delicate machtsevenwicht, het spel van nabijheid en distantie, en zijn visie op de voordelen voor leiders en op de enorme invloed van vertrouwelingen. Invloed is een veel sterker instrument dan zichtbare beslissingsmacht: de soeverein blijkt diegene die in het politieke spel vriend en vijand kan onderscheiden.

Soms bevatten scenes praktische lessen over het creëren van wederzijds vertrouwen, over loyaliteit als tweerichtingsverkeer, en hoe dit verdiend of afgedwongen kan worden: door competenties? Door commitment? Welke legaten mogen voor de koning spreken? Wie kan er beslissen op afstand? Waarom wordt Falstaff weggestuurd, zodra Harry op de troon zit? Waarom is een Horatio zo’n zeldzame vriend? Shakespeare’s helden koesteren hun vertrouwelingen, maar uiteindelijk weten zij ook: “give every man they ear, but few thy voice”.


_________________________________________________________________________

Nieuwsgierig? Meld u nu aan!
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt zich met uw collega’s inschrijven voor 
  • De trainingsreeks die in de tweede helft van 2015 wordt georganiseerd 
  • Mogelijk om deel te nemen aan de hele reeks van zes filosofische denksessies 
  • U kunt zich tevens inschrijven voor elke aparte sessie 
  • Re-Context verzorgt ook Incompany trainingen voor uw afdeling of organisatie 
  • Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

Investering 

Bedrijfsabonnement 
Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega’s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. 

_________________________________________________________________________

WAAROM DIT WORKSHOPPROGRAMMA OVER SHAKESPEARE  
De verhalen en poëtische taal in Shakespeares wereld prikkelen de verbeelding, en de spiegel van de theatrale werkelijkheid schenkt ons onverwachte perspectieven die ons uitnodigen tot experimenteren met vanzelfsprekende denkwijzen, oordelen, alledaags gedrag. Met hulp van filmfragmenten en kleine tekstpassages zien we dat de gebeurtenissen van de helden ons aanzetten tot diepgaande reflectie op thema’s rondom macht, loyaliteit, zichtbaarheid en vertrouwen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan op de vertrouwde casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.

VOOR WIE:
Dit programma is bestemd voor professionals, bestuurders en leidinggevenden met minstens vijf jaar ervaring in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in non-profit organisaties in de (semi-)publieke sector. Professionals die er niet voor terugdeinzen om hun ervaringen met dilemma’s rond vertrouwen en macht, rond loyaliteit en waarheidsvinding te delen met anderen.

VOORKENNIS:  
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING  
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:  
Op overleg: éen of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP: WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE  Powercoach-bijeenkomsten kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE   
Voor een offerte op maat kunt U contact met ons opnemen

 CONTACT