WORKSHOP-PROGRAMMA’S: 


AUTORITEIT: zijn goede koningen ook goede leiders?

In deze dagtraining denken we over autoriteit, macht en moraal, politieke en ethische ambities. Over verleidingen van corruptie, vriendjespolitiek en ongecontroleerd spreken “in naam van de koning”. Over iets dat bezit van je neemt als je leider wordt. Mensen die verwachtingen en gevoelens op je projecteren, die niets met je persoon van doen hebben.

Als lezer van Machiavelli verborg Shakespeare veel lessen over leiderschap in zijn personages: de koningen leren ons…..hoe je een eigen team van loyalisten creërt, hoe je met nieuwe bezems schoonveegt – voorzichtig, met mate… – hoe je omgaat met kroon-prinsen…. Maar er zijn slechts weinig heersers die macht kunnen begrenzen en zich als vredestichter kunnen ontplooien.

Met Henry V toont Shakespeare een leider die gelooft dat hij het verschil kan maken. Iemand die zichtbaar is, eenzaamheid kan dragen, inspireren en visioenen delen. Henry kon dit als geen ander, voorafgaand aan de miraculeus gewonnen slag bij Agincourt. Een goede leider, die vertrouwt op anderen, maar ook afstand houdt tot zijn adviseurs, en afscheid van hen kan nemen. Zich niet verliest in morele bespiegelingen, maar werkt vanuit de ervaring dat autoriteit en meritocratie de basis vormen van efficient team-work.

Maar voor Shakespeare is het één ding om een briljant bestuurder: geloven dat het een heilig voorrecht is om hier te zitten is een geheel andere zaak. Ten goede of ten slechte. Henry VI is het drama van een zwakke, moreel goedwillende maar onmachtige vorst, wiens stem en autoriteit verloren gaat in tweestrijd van machtige adviseurs en beschermers. Daar tegenover is Richard II een ijdele, charismatische maar immorele koning die regeert bij gratie Gods, en zich omringt met een raad van toezicht van plooibare pluimstrijkers.

Waar liggen de CEO’s van wakker? We weten wat Shakespeare’s koningen verzuchten: Uneasy lies the head that wears a crown”.

_________________________________________________________________________

Nieuwsgierig? Meld u nu aan!
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt zich met uw collega’s inschrijven voor 
  • De trainingsreeks die in de tweede helft van 2015 wordt georganiseerd 
  • Mogelijk om deel te nemen aan de hele reeks van zes filosofische denksessies 
  • U kunt zich tevens inschrijven voor elke aparte sessie 
  • Re-Context verzorgt ook Incompany trainingen voor uw afdeling of organisatie 
  • Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

Investering 

Bedrijfsabonnement 
Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega’s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. 

_________________________________________________________________________

WAAROM DIT WORKSHOPPROGRAMMA OVER SHAKESPEARE  
De verhalen en poëtische taal in Shakespeares wereld prikkelen de verbeelding, en de spiegel van de theatrale werkelijkheid schenkt ons onverwachte perspectieven die ons uitnodigen tot experimenteren met vanzelfsprekende denkwijzen, oordelen, alledaags gedrag. Met hulp van filmfragmenten en kleine tekstpassages zien we dat de gebeurtenissen van de helden ons aanzetten tot diepgaande reflectie op thema’s rondom macht, loyaliteit, zichtbaarheid en vertrouwen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan op de vertrouwde casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.

VOOR WIE:
Dit programma is bestemd voor professionals, bestuurders en leidinggevenden met minstens vijf jaar ervaring in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in non-profit organisaties in de (semi-)publieke sector. Professionals die er niet voor terugdeinzen om hun ervaringen met dilemma’s rond vertrouwen en macht, rond loyaliteit en waarheidsvinding te delen met anderen.

VOORKENNIS:  
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING  
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:  
Op overleg: éen of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP: WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE  Powercoach-bijeenkomsten kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE   
Voor een offerte op maat kunt U contact met ons opnemen

 CONTACT