WORKSHOP-PROGRAMMA’S: 


ACTEREN: leiderschap en theatrale zichtbaarheid

Shakespeare was bekend met Macchiavellis denken over macht. Hij leerde van tijdgenoot en filosoof Francis Bacon dat kennis macht is, maar hij wist ook dat hij met zijn theater de macht kon weerspiegelen en bespelen. “All the World’s a Stage”. Van Richard III, Marcus Antonius, Hamlet of Henry V kan men leren wat machteffecten van performance zijn. Aan de hand van fragmenten zien we hoe zij presentie en uitstraling aanpassen aan de verwachtingen van het publiek. Leiders kunnen toeschouwers tot volgelingen maken, zij weten vertrouwen te winnen van het publiek. Het handelen van Richard III fascineert, ondanks zijn misdadige onderneming.

In deze dag-training leren we met filmfragmenten uit verschillende drama’s over de theatraliteit en machts-rollen bij Shakespeare. Over de «player-king», de «stage-manager», de «master of ceremonies», de «joker». Authentiek leiderschap blijkt zeer afhankelijk van het beheersen van de ceremonieën: de initiaties, vieringen, afsluitingen, doop-rituelen,…. Iedere machthebber is een publieke figuur, en realiseert zich het belang van theatraal optreden. Dat gold ook voor Elizabeth I, de grote koningin in Shakespeares tijd, die de invloed van theater terdege besefte, en zelf haar macht als virgin queen acteerde. Wat als men als leider een slecht acteur is? Als men de mensen niet bereikt?

Shakespeare toont ons hoe een groot en intelligent leider als Caesar zijn machtsbasis met populistische gebaren kan zekeren. Op het toneel realiseert men de kracht van het inzicht: “gelijk hebben is een ding, maar gelijk krijgen is nog iets heel anders”. De nobele Brutus getuigt oprecht van zijn conflict tussen zijn persoonlijke vriendschap met Ceasar en publieke trouw jegens de Romeinse republiek. Zijn woord blijkt krachteloos jegens de verleidelijke retoriek van Marcus Antonius. De macht van de rede is niet het resultaat van de betere argumenten, maar van de grootste vaardigheid om het publiek te bespelen. «Friends, Romans, Countrymen,…lend me your ears..»

___________________________________________________________________________

Nieuwsgierig? Meld u nu aan!
Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • U kunt zich met uw collega’s inschrijven voor 
  • De trainingsreeks die in de tweede helft van 2015 wordt georganiseerd 
  • Mogelijk om deel te nemen aan de hele reeks van zes filosofische denksessies 
  • U kunt zich tevens inschrijven voor elke aparte sessie 
  • Re-Context verzorgt ook Incompany trainingen voor uw afdeling of organisatie 
  • Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

Investering 

Bedrijfsabonnement 
Door een bedrijfsabonnement te nemen op deze collegereeks hebben u en uw collega’s de gelegenheid afwisselend een college bij te wonen. 

___________________________________________________________________________

WAAROM DIT WORKSHOPPROGRAMMA OVER SHAKESPEARE  
De verhalen en poëtische taal in Shakespeares wereld prikkelen de verbeelding, en de spiegel van de theatrale werkelijkheid schenkt ons onverwachte perspectieven die ons uitnodigen tot experimenteren met vanzelfsprekende denkwijzen, oordelen, alledaags gedrag. Met hulp van filmfragmenten en kleine tekstpassages zien we dat de gebeurtenissen van de helden ons aanzetten tot diepgaande reflectie op thema’s rondom macht, loyaliteit, zichtbaarheid en vertrouwen, waardoor nieuwe inzichten ontstaan op de vertrouwde casuïstiek uit uw dagelijkse praktijk.

VOOR WIE:
Dit programma is bestemd voor professionals, bestuurders en leidinggevenden met minstens vijf jaar ervaring in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in non-profit organisaties in de (semi-)publieke sector. Professionals die er niet voor terugdeinzen om hun ervaringen met dilemma’s rond vertrouwen en macht, rond loyaliteit en waarheidsvinding te delen met anderen.

VOORKENNIS:  
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING  
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:  
Op overleg: éen of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP: WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE  Powercoach-bijeenkomsten kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE   
Voor een offerte op maat kunt U contact met ons opnemen

 CONTACT