SHAKESPEARE als POWERCOACH 
Shakespeare wist: leiders kunnen niet zonder loyale vertrouwelingen, maar “give every man they ear, but few thy voice…” In deze dag-trainingen voor professionals zien we exemplarische helden als Hamlet, Othello, Henry V of Julius Ceasar worstelen met vragen rond macht, loyaliteit of vertrouwen. We focussen op deze kwesties door inzet van filosofische interventies bij video-beelden en tekstfragmenten. Shakespeare’s taal en theater stelt ons in staat om op een krachtige manier om afstand te nemen van de waan van de dag, met elkaar in gesprek te raken over verwachtingen en behoeften, of elkaar beter te leren kennen.


SHAKESPEARE OVER MACHT
Wie wil begrijpen wat macht is – hoe haar te verkrijgen, te behouden, te gebruiken en te begrenzen – moet Shakespeare’s Richard II en III lezen

 Lees meer… 

AUTORITEIT EN LEIDERSCHAP
Shakespeare is bij Machiavelli in de leer gegaan en belichtte diens visies op leiderschap in zijn personages: kijk naar wat de koningen en prinsen ons leren…

 Lees meer… 

LOYALITEIT EN VERTROUWEN
Gaat politiek niet altijd uiteindelijk over vragen als: Wie zijn mijn vrienden? Wie zijn vijanden? Wie is mijn meest nabije adviseur…

 Lees meer… 


MENSENKENNIS EN BESLUITVAARDIGHEID
Over de oordeelskracht als instrument voor levensoriëntatie: wat is het geheim achter Hamlets strategisch inzicht of de flitsende mensenkennis van JuliusCeasar Lees meer… 

ACTEREN EN OVERTUIGEN
Bij Shakespeare zijn machthebbers altijd een publieke figuren: zij zijn geheel doordrongen van het belang en kracht van theatraal optreden.

 Lees meer…


WOMEN OF WILL
Wat te leren van Shakespeare’s prachtige vrouwenrollen: hoe te leven in het centrum van de macht? hoe vinden zij hier een eigen stem?

 Lees meer…