UNEASY LIES THE HEAD THAT WEARS A CROWN
Shakespeare over leiderschap:
dubbel weekendseminar voor professionals

INHOUD VAN HET SEMINAR

Shakespeare’s taal bevat een oneindige voorraad aan metaforen die ons anders laten denken over zaken als «verbindend leiderschap», «zichtbaarheid», «loyaliteit», «integriteit». Zijn drama’s openen een theatrale werkelijkheid waarin charismatische helden worstelen met beslissingen, hun keuzes rechtvaardigen, bondgenootschappen aangaan, hun adviseurs raadplegen. Dramatisch handelen geeft als in een spiegel nieuwe invulling aan begrippen als, empowerment, authentiek optreden. Meesterwerken geven ons verrassende inzichten in de theatraliteit en zichtbaarheid van publieke figuren, de inspiratie en kracht van goede bestuurders; zij roepen vragen op over weerstand tegen veranderingen; de kracht van story-telling en heel veel meer.

Werkwijze / methode
In dit seminar staan in iedere module bepaalde thema’s centraal, die de deelnemers vanuit hun eigen vragen benaderen. Shakespeare’s taal en theatrale verbeelding plaatst de eigen ervaring in een geheel andere context: een uitdaging voor gedrag en reflectie om de speelruimte van het professionele handelen opnieuw te begrijpen.

Het programma bestaat uit 2 weekenden met 2 modules:
Voorafgegaan door een intake en afgerond met een coachingsgesprek. Tijdens de intake maken we afspraken over begeleiding, verwachtingen, voorbereiding en bespreken we (mogelijke) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot succes maken.

 

EERSTE WEEKEND: 2 modules
GOOD KINGS MAKE BAD LEADERS

We zien hoe Shakespeare’s helden zich verwikkelen in strijd om macht, en vooral zijn koningen (Henry IV, Henry VI) worstelen met vragen rond macht en integriteit, rond autoriteit, gezag en de rechtvaardige heerschappij.


 Lees meer… 


TRUSTED LIEUTENANT
Hier concentreren we ons op kwesties rond vertrouwen en hoop. We zien dat team-building kan omslaan in factie-vorming, er ontstaan van khongsi’s. Wie zijn vriendend, wie beheerst de board dynamics van het koninklijk hof


 Lees meer… 

TWEEDE WEEKEND 2 modules
THE SEARCH WITHIN

Op zoek naar uiterst individuele, innerlijke drijfveren. We volgen de sporen van Richard II, van Hamlet, King Lear, en zien hoe zij op beslissende momenten geconfronteerd worden met hun «existentiële drives»,

 Lees meer…


ALL THE WORLD’S STAGE 
Richard III, Marcus Antonius en Henry V weten allen dat

besturen niet mogelijk is zonder theatrale schijn. Passen presentie en uitstraling bij de verwachtingen. Hoe krijg ik vertrouwen en inspireer ik mijn en soldaten? 

 Lees meer…