Waar liggen bestuurders, CEO’s nu van wakker? Beamen zij, net als Henry IV: Uneasy lies the head that wears a crown..?

Voor professionals is er een governance-seminar over actuele ontwikkelingen in het publieke domein (toezichthouden in een wereld van vervloeiende grenzen), waarbij vragen rondom bestuur, binding en beheersing belicht worden vanuit ideeën van een aantal grote hedendaagse sociaal-filosofen (Habermas, Bauman, Foucault). Het weekendseminar “Uneasy lies the head that wears a crown” gaat in gesprek met Shakespeare over leiderschap, en focust op inzichten die theatraal verbeeld zijn in het handelen van grote (koninklijke) leiders.


TWEE SOORTEN PARTICULIERE DENKWEEKENDEN         

SEMINAR SHAKESPEARE
Shakespeare’s drama’s zijn pure “power plays”: zij bevatten een onuitputtelijke schat aan praktisch inzicht: over macht, verbindend leiderschap, autoriteit, maar ook over vertrouwen, hoop, charisma, het belang van acteren voor de “player-King”, retorica, «empowerment», motivatie, conflict-beheersing enz. 

 Lees meer… 

SEMINAR GOVERNANCE
In tijden van vloeibare grenzen vraagt men van toezichthouders om niets minder dan een cultuuromslag. Dit seminar connecting in a world of liquidity draagt daartoe bij, met filosofische reflectie vanuit contexten waarbinnen de RVT’s en RVC’s werken. 


Lees meer…