Bijeenkomst 4:
Creatief overdragen van human capital 

Bij het leidinggeven aan reorganisaties of bij verander-managers (-coaches) is er in toenemende mate belangstelling voor de bedrijfscultuur: deze beïnvloedt prestaties en resultaten van een onderneming of organisatie. Cultuur is dus iets om serieus te nemen. Het betreft het vermogen mensen bij elkaar te brengen en fragmentatie en ambiguïteit van de omgeving de baas te worden. Vaak blijft bedrijfscultuur impliciet, in onopgemerkte waarden en normen. Explicieter toont de cultuur zich in gedragspatronen, codes, voorschriften; in logo’s, sleutelpersonen, verhalen, symbolen.

Onopvallendheid is de kracht van een bedrijfscultuur, maar tevens haar kwetsbaarheid. Vaak merken we de betekenis en kracht ervan pas op als er iets misgaat. In de onverwachte effecten van veranderingen. Na reorganisaties verstaan collega’s elkaar niet meer met een half woord: tijd en energie gaat verloren in definiëren van gezamenlijke handelings-situaties. Natuurlijk: dit zijn tijden van technologische innovatie-druk, de noodzaak van grotere «arbeidsflexibiliteit», vrij baan voor de «cut and paste»-mentaliteit waarbij bedrijfsonderdelen – door strategische acquisities en afstoting –«dynamisch» gerecombineerd worden met het oog op winstmaximalisatie. Zwemmen of verzuipen. Maar als bedrijven en organisaties zo moeten overleven in een steeds vloeibaarder wereld, krijgt de bedrijfscultuur, die de schikking van vanzelfsprekende spelpatronen behoedde, krijgt geen tijd meer om uit te kristalliseren.

In deze bijeenkomst reflecteren wij «rondom bedrijfscultuur», vanuit aandacht voor het woord cultuur. We denken na over culturele identiteit, cultuurelite, cultuur van de plaats, multiculturalisme. Over culturele patronen in uitingen van de menselijke creativiteit: in kunst, sport en techniek; in vorming, in stereotypische man-vrouw relaties; in ons alledaagse wonen, maar ook in massacultuur en milieuvervuiling, globalisering en secularisering. Daarbij we ons laten inspireren door perspectieven van vele grote denkers. Met Kant, Herder en Goethe kijken we naar cultuur en “vorming”, Rousseau en Marx leren over culturele bepaaldheid van de menselijke natuur; Edward Saïd, Charles Taylor, Ian Buruma over culturele identiteit en multiculturalisme; Heidegger, Adorno en Georg Simmel over cultuur en wonen. Met de Engelse filosoof Roger Scruton ontmoeten we een tegendraads denker die cultuurkritiek nieuw leven inblaast. Wat deze denkers verbindt is hun betrokkenheid bij onze vermogens om de wereld op een fatsoenlijke manier door te geven. Doorgeven van technologie, overdracht, vorming, vakmanschap, solidariteit, loyaliteit en collegialiteit? Cultuur is beschaving, ook binnen bedrijven en organisaties.

WAAROM DEZE LEERGANG 
Denken gaat altijd buiten iedere orde: ook als we nadenken over regels in de bedrijfsethiek, over het spel van de macht, over inspiratie of de onzichtbare kracht van een bedrijfscultuur. Denken is kunnen twijfelen: het vereist de bereidheid om zich tijdelijk te onttrekken aan de druk van de leefwereld. Maar de twijfel blijkt tevens de wachtkamer van het inzicht te zijn.

VOOR WIE 
Het programma veronderstelt weinig voorkennis: iedere bijeenkomst zal de docent enkele literatuursuggestie doen. Het lezen van tekstmateriaal is geen noodzaak, maar zal het plezier in de leergang zeker vergroten. Het is na overleg ook mogelijk losse bijeenkomsten te volgen, maar in het geheel schuilt een duidelijke meerwaarde.

TIJD en LOCATIE 
Zes bijeenkomsten op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur 
Den Haag

WERKWIJZE/METHODE 
Na een lezing zal de docent enkele sleutelteksten voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie met ruimte voor vragen. Aansluitend voeren we gesprekken over consequenties van deze denkbeelden voor onze eigen opvattingen over de idealen en afgronden van de Europese beschaving

Programma op PDF

BEGELEIDING

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving
  •  Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  •  Groepsarrangementen
  •  Verhindering

 INSCHRIJVING