Bijeenkomst 3:
Bronnen van inspiratie in de netwerk-samenleving

Denken rondom bezieling is grenzeloos: overstijgt culturele beperkingen. Dit zien in de teksten van deze Nederlandse filosofen, waar denkfiguren uit de Japanse cultuur, het Indiase denken en de middeleeuwse mystiek ons kunnen helpen in een heroriëntering in «zelf-vernieuwing»; datgene wat Stephen Covey aanduid als het “scherp houden van de zaag”.

Mensen zijn wezens die geen genoegen nemen met het leven zoals dat is gegeven… Wij zijn voortdurend bezig om ons leven te veranderen en daarmee onszelf te herscheppen. In het dagelijks bestaan, in de privésfeer, in de publieke ruimte, in organisaties, in bedrijven. Inspiratie overdagen, problemen oplossen en een heldere strategische visie uitdragen: dat is wat medewerkers van organisaties en bedrijven van hun directe leidinggevende verwachten. Inspireren, bezielen? Als bestuurder het hart, de ziel van de organisatie zijn? Kan men in deze network-age nog spreken over bezielen? Klinkt dit niet hopeloos ouderwets, ja zelfs aanstootgevend in de technologische social-media wereld, waarin we lijflijk steeds hechter vergroeien met verknoopte en gelaagde netwerken?

Toch is denken rondom praktijken van inspirerende zelfvernieuwing onvermijdelijk ook een denken rondom de ziel. Vanuit het werk van drie Nederlandse filosofen zullen we in deze bijeenkomst een zoektocht naar de «ziel» ondernemen, in een tijd dat dit vreemde begrip nog iets aanduidt van de condition humain uit vroeger tijden. 

In een situatie waarin we ons door het media-web laten inspinnen, en waarin onze menselijke maat door technologie in ons vlees gegrift wordt, zoeken we in teksten van Henk Oosterling naar andere begrippen voor bezieling, die affiniteit met de Japanse cultuur tonen. Extatische ontvankelijkheid. «Interesse» als een bestaan (esse) in het tussen (inter). Overeenstemming door het «interval» waarin de interactie van personen plaatsvinden. Deze begrippen tonen hun praktische dynamiek in bezielend leiderschap, vakmanschap en duurzaam organiseren. Otto Duintjer denkt bezieling vanuit een spirituele praktijk van ontspannen aandacht. Het gaat hem om leven vanuit de radicale openheid van bewustzijn voor werkelijkheden. In teksten van Gerard Visser klinkt de noodzaak van een bezinning op het vraagstuk van de individualiteit, waarin een nieuwe voeling met de ziel ontstaat. Hier weerklinken op volstrekt oorspronkelijke wijze motieven uit de existentiefilosofie (Kierkegaard, Heidegger), de levensfilosofie (Nietzsche) en uit de middeleeuwse spiritualiteit van Meister Eckhart. 

WAAROM DEZE LEERGANG 
Denken gaat altijd buiten iedere orde: ook als we nadenken over regels in de bedrijfsethiek, over het spel van de macht, over inspiratie of de onzichtbare kracht van een bedrijfscultuur. Denken is kunnen twijfelen: het vereist de bereidheid om zich tijdelijk te onttrekken aan de druk van de leefwereld. Maar de twijfel blijkt tevens de wachtkamer van het inzicht te zijn.

VOOR WIE 
Het programma veronderstelt weinig voorkennis: iedere bijeenkomst zal de docent enkele literatuursuggestie doen. Het lezen van tekstmateriaal is geen noodzaak, maar zal het plezier in de leergang zeker vergroten. Het is na overleg ook mogelijk losse bijeenkomsten te volgen, maar in het geheel schuilt een duidelijke meerwaarde.

TIJD en LOCATIE 
Zes bijeenkomsten op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur 
Den Haag

WERKWIJZE/METHODE 
Na een lezing zal de docent enkele sleutelteksten voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie met ruimte voor vragen. Aansluitend voeren we gesprekken over consequenties van deze denkbeelden voor onze eigen opvattingen over de idealen en afgronden van de Europese beschaving

Programma op PDF

BEGELEIDING

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving
  •  Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  •  Groepsarrangementen
  •  Verhindering

 INSCHRIJVING