Waarom doe ik wat ik doe? Bij deze organisatie? Waar liggen mijn drives? Wat geeft mij gezag? Hoe vaar ik p mijn innerlijk kompas? Hoe wil ik herinnerd worden?
Leergangen voor professionals hebben het karakter van een reeks filosofische denksessies voor beleidsmakers, bestuurders of maatschappelijke ondernemers. Zij betreffen filosofische perspectieven op management, of richten zich op grondslagen van publieke organisaties. In deze laatste zal bijvoorbeeld blijken hoe in het dagelijkse functioneren van professionals binnen instituties voortdurend allerlei filosofische begrippen zo als “waarheid”, of “taal en communicatie”, “wilsvrijheid”, “integriteit en moraal” in het geding zijn. Rondom vragen als “wat maakt wat wij zijn?” of “hoe moeten wij handelen” presenteert de leergang visies van Spinoza, Kant of Rawls en de flamboyante Peter Sloterdijk. We hebben twee professionele leergangenSTRATEGISCHE PERSPECTIEVEN IN VLOEIBARE WERELD
“DENKEN RONDOM”

Strategische perspectieven in een vloeibare wereld In de
huidige wereld worden alle vormen (regels, perspectieven, doelstellingen) vloeibaar: zij krijgen geen tijd om uit te kristalliseren. Daarom is het voor denken over strategische perspectieven en vormen van leiderschap noodzaak om ontvankelijk te zijn voor een “dimensie rondom” perspectieven: (rondom regels, macht, bezieling,
organisatie-cultuur, targets).

 Lees meer… 

GRONDVRAGEN PUBLIEKE RUIMTE
FUNDAMENTEN:

Filosofische vraagstukken in publieke organisaties Vanuit vragen als “hoe moeten wij handelen”, “wat willen wij zijn” etc. denken we over de grondslagen van publieke organisaties. Wat is het bestaansrecht van maatschappelijke instellingen? Hoe kan ik moreel goed handelen? In instituties spelen vragen rond thema’s als legitimiteit, integriteit, de werking van taal, rechtvaardigheid en de waarde van waarheid). 
Lees meer…