Dagworkshop:
Wie is wereldburger filosofen over het recht op rechten 

Een “aanval op de natiestaat” door Europese eenwording? Ondergraaft men onze democratische soevereiniteit? Verwatert multiculturalisme de nationale identiteit? Ook zonder dramatiek kan men de oplopende spanning van onze tijd te beschrijven. We beleven mondiale uitdagingen, waarbij politiek nog overwegend georganiseerd is rond nationale soevereine staten. Uitvoering geven aan universele mensenrechten botst met particuliere aanspraken van etnische, culturele, politieke gemeenschappen, Burgerschapsrechten worden verdedigd door grenzen te sluiten; bescherming van eigenbelang botst met het fundamentele “recht om rechten te hebben”.

Deze workshop ondervraagt denkers over dit “recht op rechten”. Immanuel Kant, founding father van mensenrechten, postuleerde in Eeuwige vrede (1795) een recht op gastvrijheid. Hannah Arendt wees op de sinistere samenhang tussen het geleidelijk stateloos maken van het bevolkingsgroepen, en vervolgens het totale verlies aan humaniteit in totalitaire regime’s. John Rawls, verdiepte het kosmopolitische recht met Law of the Peoples. Steeds gaat het erom hoe men “universalistische principes van mensenrechten, autonomie en vrijheid” kan verzoenen met “concrete identiteiten van mensen als leden van bijzondere gemeenschappen die verschillen in taal, etniciteit, cultuur of religie”.

Het jaar 2015 confronteert ons met gruwelijke situaties van vluchtelingen in permanente kampen of armzalige bootjes; met elektrische afgrenzingen (de VS en Mexico) of beton scheidsmuren rond landen (Israel); met opvlammen van nationalistische media-oorlogen tussen Rusland en het westen…De politieke denkers uit deze workshop (Habermas, Walzer, Derrida, Lyotard, Nussbaum, Sandel en anderen) agenderen juist deze controverses rond internationaal recht en democratische soevereiniteit, en scherpen zo ons inzicht in actuele mondiale problemen.

Wat maakt ons ware kosmopolieten? Wat schuilt in het radicale beginsel van gastvrijheid? Hoe leren wij de kunst van het leven met het anders-zijn van anderen? Wie is wereldburger? Een antwoord op deze vraag zal de wereld veranderen.

WAAROM DIT PROGRAMMA 
VAN DAGTRAININGEN  

Met het denken treden wij buiten de orde: onderbreken we alle gewone werkzaamheden om deze in een groter geheel te bezien. In deze dagtrainingen werken we met ideeën van filosofen op drie niveau’s

  • Aan het denken over je werksituatie, om daarmee weerstand te bieden aan de waan van permanente reorganisaties, innovatieprocessen en systemische werkdruk;
  •  Aan je handelen door verhelderend inzicht te geven over de oriëntatie van jouw morele engagement met bepaalde waarden de wereld
  • Aan de gevoelsmatige beleving van je professie, door opnieuw te aarden in contact met je authentieke existentiële drives 

VOOR WIE:  
Dit programma is bestemd voor professionals werkzaam in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in (non-profit-) organisaties binnen de (semi-)publieke sector. De onderwerpen kunnen zich ook lenen voor groepspresentatie voor particuliere gezelschappen  

VOORKENNIS:  
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:  
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag 


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING  
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:  
Één of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP:  Na deze dag-training herneem je jezelf in de verschillende organisatorische, economische, morele politieke en existentiële contexten; je herkent de krachtenvelden en je kunt opnieuw aan de slag om je handelingsruimte te vergroten. Filosofische reflectie maakt je bewust van de omgeving waar je tot je recht komt. Spin-off? Soms blijkt na afloop dat deelnemers of collega’s elkaar blijven opzoeken, en vertrouwelijke vragen blijven voorleggen.

  • WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE Dagtrainingen kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. 
  • Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s 
  • Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE 
Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

 CONTACT