Dagworkshop:
Lof der onenigheid conflict als levensbron voor democratie

Hoe duiden we de enorme machtsverschuivingen in de financiëel-economische “westerse wereldorde” en de internationale politieke en juridische instellingen? Opkomend populisme, radicalisering in straatprotest, religieus fundamentalisme, een afnemende identificatie met instituties, politiek ideologisch cynisme, gebrek aan vitaliteit, … zijn we getuigen van een luidruchtige begrafenis van de democratie, of juist een teken dat burgers haar nieuw leven willen inblazen?

Deze dag-workshop betreft visies van eigentijdse politiek-filosofen over democratie. We volgen de geschillen tussen Francis Fukuyama, Jacques Derrida en Peter Sloterdijk; tussen Anthony Giddens en Ulrich Beck over kosmopolitisme; tussen Richard Rorty en Jürgen Habermas over de mensenrechten, burgerschap en democratische volkssoevereiniteit; Martha Nussbaum en Amartya Sen over patriotisme, Simon Critchley en Slavoj Zižek over radicaal verzet of ontmanteling als politieke strategie; Hannah Arendt en Chantal Mouffe over het politieke domein en acceptatie van het conflict binnen de politiek.

Veel politieke denkers vandaag wijzen op het schrijnende gebrek aan een inspirerende democratische alternatieven: een pluralistische democratie, met botsende politieke posities, heeft een basis nodig in een open debat, conflicterende interpretaties van gedeelde ethisch-politieke waarden als vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid. Democratie leeft niet zonder passie en confrontatie, zij bestaat als theater en debat en verkommert in loutere rationaliteit en consensus.

Meer dan ooit heeft de democratie behoefte aan echte keuzemogelijkheden en aan instellingen die macht kunnen omzetten in beleid. Door angstvallig streven naar consensus, technologisch maakbaarheidsdenken en een moraliserende attitude tegenover populistische tegenbewegingen, wordt vaak een werkelijk politiek debat vermeden. Publieke tegenstellingen moeten niet buiten de politiek gehouden worden, maar binnen de politiek uitgevochten worden. Daartoe reiken de hier gepresenteerde filosofen U de hand.

WAAROM DIT PROGRAMMA 
VAN DAGTRAININGEN  

Met het denken treden wij buiten de orde: onderbreken we alle gewone werkzaamheden om deze in een groter geheel te bezien. In deze dagtrainingen werken we met ideeën van filosofen op drie niveau’s

  • Aan het denken over je werksituatie, om daarmee weerstand te bieden aan de waan van permanente reorganisaties, innovatieprocessen en systemische werkdruk;
  •  Aan je handelen door verhelderend inzicht te geven over de oriëntatie van jouw morele engagement met bepaalde waarden de wereld
  • Aan de gevoelsmatige beleving van je professie, door opnieuw te aarden in contact met je authentieke existentiële drives 

VOOR WIE:  
Dit programma is bestemd voor professionals werkzaam in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in (non-profit-) organisaties binnen de (semi-)publieke sector. De onderwerpen kunnen zich ook lenen voor groepspresentatie voor particuliere gezelschappen  

VOORKENNIS:  
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:  
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag 


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING  
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:  
Één of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP:  Na deze dag-training herneem je jezelf in de verschillende organisatorische, economische, morele politieke en existentiële contexten; je herkent de krachtenvelden en je kunt opnieuw aan de slag om je handelingsruimte te vergroten. Filosofische reflectie maakt je bewust van de omgeving waar je tot je recht komt. Spin-off? Soms blijkt na afloop dat deelnemers of collega’s elkaar blijven opzoeken, en vertrouwelijke vragen blijven voorleggen.

  • WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE Dagtrainingen kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. 
  • Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s 
  • Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE 
Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

 CONTACT