Dagworkshop:
Inzicht verplicht deugden en morele dilemma’s bij toezichthouders    


Deugdethiek, die al sinds Aristoteles bestaat, biedt een vruchtbare benadering van morele dilemma’s die iedere toezichthouder wel kent. Wat te doen als ik normen moet controleren waar de opdrachtgevers zich niet aan houden? Wat als men niet ontvankelijk is voor kritische correctie? Mij erbij neer leggen? Klokkenluider worden? Wie is verantwoordelijk? Moet ik principieel of tolerant omgaan met regels? Of ondergraaft dit mijn geloofwaardigheid? Tot waar reikt mijn verplichting? Hoe zwaar wegen repercussies voor de instelling? Kan ik toezichthouden wel verenigen met een normstellende functie, of mijn werk als adviseur?

In al deze situaties gaat het om conflicterende normen, waarden en belangen. In deze dag-workshop bekijken we ethische eisen achter deze dilemma’s vanuit drie stromingen. De gevolgenethiek (bijv. utilisme), die handelingen overdenkt vanuit consequenties; de beginselethiek (bijv. plichtethiek van Kant), die handelingsmotieven op redelijkheid toetst, en de deugdethiek. Deze laatste vraagt naar het gehalte, het karakter van de persoon. Zij gaat niet over “succesvolle scenario’s”, of “redelijke motieven”, maar betreft een onderliggende vraag: “wat voor mens wil ik zijn om het goede te doen”?

Deugdethiek staat sterk in de belangstelling van filosofen, van bedrijfswetenschappers en managementtrainers. Zij formuleert morele dilemma’s in termen van “deugden” (eerlijkheid, onbuigzaamheid, eergevoel, rechtvaardigheid, wijsheid, moed, humor), en geeft inzicht in persoonlijke kwaliteiten voor bepaalde beroepspraktijken. Ook voor het toezichthouden! Hoe train ik mij hierin? Wat is de functie van voorbeelden? Hoe plaats ik deugden in het bredere kader van onze huidige tijd, waarin het dagelijks leven ons steeds vaker met filosofische vragen confronteert. Wat voor een mens wil ik zijn? Welke waarden zijn voor mij maatgevend? Wat wil ik overdragen, wat wil ik nalaten?

WAAROM DIT PROGRAMMA
VAN DAGTRAININGEN

Met het denken treden wij buiten de orde: onderbreken we alle gewone werkzaamheden om deze in een groter geheel te bezien. In deze dagtrainingen werken we met ideeën van filosofen op drie niveau’s

  • Aan het denken over je werksituatie, om daarmee weerstand te bieden aan de waan van permanente reorganisaties, innovatieprocessen en systemische werkdruk;
  • Aan je handelen door verhelderend inzicht te geven over de oriëntatie van jouw morele engagement met bepaalde waarden de wereld
  • Aan de gevoelsmatige beleving van je professie, door opnieuw te aarden in contact met je authentieke existentiële drives 

VOOR WIE:
Dit programma is bestemd voor professionals werkzaam in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in (non-profit-) organisaties binnen de (semi-)publieke sector. De onderwerpen kunnen zich ook lenen voor groepspresentatie voor particuliere gezelschappen  

VOORKENNIS:
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag 


 Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:
Één of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP: Na deze dag-training herneem je jezelf in de verschillende organisatorische, economische, morele politieke en existentiële contexten; je herkent de krachtenvelden en je kunt opnieuw aan de slag om je handelingsruimte te vergroten. Filosofische reflectie maakt je bewust van de omgeving waar je tot je recht komt. Spin-off? Soms blijkt na afloop dat deelnemers of collega’s elkaar blijven opzoeken, en vertrouwelijke vragen blijven voorleggen.

  • WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE Dagtrainingen kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. 
  • Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s 
  • Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE
Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

 CONTACT  