Dagworkshop:
Het eigene en het vreemde thema’s uit de interculturele filosofie

Wat moeten internationale zakenmensen doen als ze in het buitenland geconfronteerd worden met andere culturele waardenpatronen? Waarom stelde uw zakenpartner meer vertrouwen in de mondelinge afspraken dan in wettelijke documenten? Hoe gaan ondernemingen om met leveranciers die werken met kinderarbeid? Is een olie-multinational verantwoordelijk voor het welzijn van een volk dat een wingebied bewoont, of volstaat het om juridisch of economisch rekenschap af te leggen aan de staat? Wat is het belang van ongeschreven regels, respect voor gastrituelen, bij onderhandelingen? Welke betekenis hebben familie- en stamverbanden hier en daar?

Inzichten uit de interculturele filosofie lijken onontbeerlijk in ons tijdperk van wereldwijde uitwisseling en vermenging tussen culturen. Deze dag-workshop presenteert in kort bestek enkele aspecten van deze filosofische discipline. We gaan in op het eurocentrisme in onze beoordeling van andere culturen, en onderscheiden intercultureel denken van de politieke strijd rond “multiculturalisme”.

Westerse ideeën over individuele aansprakelijkheid, verantwoordelijkheid en keuzevrijheid blijken verbonden met een streven naar universele, “boven-culturele” rechtsbeginselen, handelsverdragen en internationale instituties. Deze denkbeelden komen, vaak onopgemerkt, in botsing met een geheel andere optie op de familie, het volk of de “natie” in andere culturen. Gemeenschapszin, waarheidsbegrippen, tijdsbewustzijn en historische ontwikkeling blijken in het wederzijdse verkeer tussen culturen vaker wel dan niet tot allerlei misverstanden te leiden. Dat geldt wellicht nog sterker en aanzien van morele of politieke kwesties. Deze workshop brengt elementen hiervan in kaart, door in de interculturele ontmoeting verwantschap te zien met grensoverschrijdende kunstuitingen (zoals wereld-muziek). Intercultureel is niet zozeer de “clash of civilisations” (Huntington), maar eerder een zoektocht naar mogelijkheden voor dialogisch denken.

WAAROM DIT PROGRAMMA 
VAN DAGTRAININGEN  

Met het denken treden wij buiten de orde: onderbreken we alle gewone werkzaamheden om deze in een groter geheel te bezien. In deze dagtrainingen werken we met ideeën van filosofen op drie niveau’s

  • Aan het denken over je werksituatie, om daarmee weerstand te bieden aan de waan van permanente reorganisaties, innovatieprocessen en systemische werkdruk;
  •  Aan je handelen door verhelderend inzicht te geven over de oriëntatie van jouw morele engagement met bepaalde waarden de wereld
  • Aan de gevoelsmatige beleving van je professie, door opnieuw te aarden in contact met je authentieke existentiële drives 

VOOR WIE:  
Dit programma is bestemd voor professionals werkzaam in overheidsinstellingen, in ondernemingen of in (non-profit-) organisaties binnen de (semi-)publieke sector. De onderwerpen kunnen zich ook lenen voor groepspresentatie voor particuliere gezelschappen  

VOORKENNIS:  
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten

WAAR:  
Workshops en dagtrainingen op locatie Wenduyne in Den Haag 


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over 

 INSCHRIJVING 

BEGELEIDING  
Tom Dommisse

TIJDSDUUR:  
Één of twee dagdelen

RESULTAAT/WAT LEVERT HET JE OP:  Na deze dag-training herneem je jezelf in de verschillende organisatorische, economische, morele politieke en existentiële contexten; je herkent de krachtenvelden en je kunt opnieuw aan de slag om je handelingsruimte te vergroten. Filosofische reflectie maakt je bewust van de omgeving waar je tot je recht komt. Spin-off? Soms blijkt na afloop dat deelnemers of collega’s elkaar blijven opzoeken, en vertrouwelijke vragen blijven voorleggen.

  • WORKSHOPS OP MAAT, OP LOCATIE Dagtrainingen kunnen altijd ook “op maat” worden gemaakt, op basis van eerdere trajecten. 
  • Tijdens een oriëntatiegesprek maken we afspraken over reguliere of mogelijk andere thema’s 
  • Ook meerdere voorbereidingen met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

RE-CONTEXT VERZORGT DEZE INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE 
Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen 

 CONTACT