Voor professionals is twijfel vaak de wachtkamer van het inzicht: vragen zijn de basis voor verandering voor een denken op zoek naar regels. Daarom gaan we ook in de dag-trainingen voor professionals eveneens vragenderwijs te werk, in interactieve bijeenkomsten, rond een actueel thema dat in speelt in onze leefwereld of binnen uw organisatie. De onderwerpen verwijzen ook directer naar kwesties binnen beroepspraktijken (thema’s uit bedrijfsethiek, omgang met macht en loyaliteit, governance-dilemma’s, interculturele misverstanden, vragen rond arbeidssatisfactie en spiritualiteit).


GOVERNANCE-ETHIEK:
INZICHT VERPLICHT
Deugdethiek en governance: een vruchtbare benadering van morele dilemma’s die iedere toezichthouder
wel kent.Lees meer… 


WIE IS WERELDBURGER
Universele mensenrechten botsen met particuliere belangen van culturele, politieke gemeenschappen.
Lees meer… 

HET EIGENE EN HET VREEMDE
Inzichten uit de interculturele filosofie: onontbeerlijk in tijden van internationale transacties.


 Lees meer… 

LOF DER ONENIGHEID
Democratie is gegrond in open debat met conflicterende interpretaties van gedeelde ethisch-politieke waarden. Lees meer… 


GLOBALISERING EN IMMUNISERING
Lessen uit de immunologie: 
we beschermen onze identiteit 
beter met openheid en de 
“wijsheid van het lichaam”.


 Lees meer…