Eenzelfde verband tussen systematiek en historische ontwikkeling motiveert de langlopende leesgroepen waarin we aan de hand van teksten het denken van een grote filosoof intensief bestuderen. In 2015 verdiepen we ons in het werk van Hannah Arendt, in 2016 lezen we over Dostojewski en Nietzsche. In 2017 bestuderen we Jurgen Habermas in zijn werk over de structuurverandering van het publieke domein Deze groepen blijven vaak over langere tijd bijeenkomen: in de afgelopen jaren werden Spinoza, Kant, Nietzsche, Heidegger, Sartre, Arendt voor de deelnemers tot tijdgenoten.


HANNAH ARENDT

 Lees meer… 

DOSTOJEWSKI

 Lees meer…