Het kwaad tussen heroïsche minachting en tragisch besef

In de vierde bijeenkomst staan we uitvoering stil bij Freud en Nietzsche, en in het bijzonder bij het 19e eeuwse naturalisme in wetenschap, literatuur en kunst. We onderzoeken het verband van dit denken met verschijnselen als romantische verzet tegen de wereld, de hoop op revolutionaire breuk en historisch-politieke omwenteling, de decadentie in kunst en literatuur en het nihilisme, dat vooral Nietzsche in de Europese cultuur diagnostiseerde.

In deze bijeenkomst lijkt het alsof filosofen tot aan de eerste wereldoorlog slechts een zekere heroïsche minachting konden opbrengen het probleem van het kwaad. We laten zien hoe deze houding aanwezig is zowel bij figuren in Dostojewksis grote romans als in De Toverberg van Thomas Mann: een werk die de wereld beschrijft op de drempel van de 20e eeuw met haar ongekende orgieën van destructief kwaad.

WAAROM DEZE LEERGANG
Nadenken over het kwaad is nadenken over de wereld, en over de speelruimte die wij mensen met onze vrijheid kunnen ontsluiten. Voor deze leergang wordt rond “het kwaad” als een verbindende thematiek materiaal geselecteerd (sleutelteksten, boeksuggesties, film-scene’s). De filosofische interpretatie wordt in een aantal bijeenkomsten ontwikkeld: het ook mogelijk losse bijeenkomsten te volgen, maar in het geheel schuilt een duidelijke meerwaarde. Het resultaat is een perspectivische verheldering, waarin niets minder dan de waarden van de Verlichting op het spel staan.

VOOR WIE
Het programma veronderstelt weinig voorkennis: iedere bijeenkomst zal de docent enkele literatuursuggestie doen. Het lezen van tekstmateriaal is geen noodzaak, maar zal het plezier in de leergang zeker vergroten.

TIJD
Zes bijeenkomsten op vrijdagen van 14.30 tot 17.30 uur

LOCATIE
Wenduyne Den Haag


WERKWIJZE/METHODE
Na een lezing zal de docent enkele sleutelteksten voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie met ruimte voor vragen. Aansluitend voeren we gesprekken over consequenties van deze denkbeelden voor onze eigen opvattingen over de idealen en afgronden van de Europese beschaving

Programma op PDF

BEGELEIDING

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving
  • Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen
  • Verhindering

INSCHRIJVING