Afkeer van de morele “orde” in de wereld
In de derde bijeenkomst schetsen we het contrast: een lijn begint bij Spinoza, Bayle en Voltaire en die later denkers als Hume en Schopenhauer omvat. Deze denkers loochenen de kloof tussen rede en werkelijkheid: de wereld is zoals ze is, ze is goed noch kwaad, rede vermag daar slechts in zeer beperkte mate iets aan te veranderen. Men kan met begrip en passie de wereld willen doorzien, onderscheiden tussen het natuurlijke en het morele kwaad, de menselijke verantwoordelijkheid willen omgrenzen.

Maar in een vrolijke blijmoedigheid delen al deze denkers de afkeer van de wens om de wereld planmatig te herscheppen. Zij denken niet vanuit historische verklaringen of in hoop op een betere toekomst, maar concentreren zich op het heden, om vandaar uit met hun ironische aanklacht tegen de voorzienigheid een vernietigende kritiek uit te oefenen op de hoogmoed van wereldverbeteraars.

WAAROM DEZE LEERGANG 
Nadenken over het kwaad is nadenken over de wereld, en over de speelruimte die wij mensen met onze vrijheid kunnen ontsluiten. Voor deze leergang wordt rond “het kwaad” als een verbindende thematiek materiaal geselecteerd (sleutelteksten, boek-suggesties, film-scene’s). De filosofische interpretatie wordt in een aantal bijeenkomsten ontwikkeld: het ook mogelijk losse bijeenkomsten te volgen, maar in het geheel schuilt een duidelijke meerwaarde. Het resultaat is een perspectivische verheldering, waarin niets minder dan de waarden van de Verlichting op het spel staan. 

VOOR WIE 
Het programma veronderstelt weinig voorkennis: iedere bijeenkomst zal de docent enkele literatuursuggestie doen. Het lezen van tekstmateriaal is geen noodzaak, maar zal het plezier in de leergang zeker vergroten. 

TIJD 
Zes bijeenkomsten op vrijdagen van 14.30 tot 17.30 uur 

LOCATIE 
Wenduyne Den Haag 


WERKWIJZE/METHODE 
Na een lezing zal de docent enkele sleutelteksten voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie met ruimte voor vragen. Aansluitend voeren we gesprekken over consequenties van deze denkbeelden voor onze eigen opvattingen over de idealen en afgronden van de Europese beschaving 

Programma op PDF 

BEGELEIDING 

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  •  Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  •  Groepsarrangementen
  •  Verhindering

 INSCHRIJVING