Filosofen als idealistische wereldverbeteraars
In de tweede bijeenkomst trekken we een lijn, die bij Rousseau begint en via Kant, Hegel en Marx tot in onze tijd doorloopt. Deze denkers gaan ervan uit dat er een principiële kloof bestaat tussen rede en werkelijkheid. Het kwaad spoort ons aan om met wetenschap, kunst, religie en filosofie te zoeken naar een “betere structuur” in aanvulling op de armzalige orde die de ervaring ons biedt. We moeten de kloof tussen wat is en wat zou moeten zijn overbruggen; daarin traditioneel aangespoord door de religie met haar verhalen over voorzienigheid en de werken Gods, en in later tijden door de kunst, de wetenschap en de filosofie. Vanaf de Verlichting tracht men zo verscheurde wereld te verzoenen met behulp van rede, begrip, cultivering, waarbij de mens zelf voor zijn handelen verantwoordelijk is.

WAAROM DEZE LEERGANG 
Nadenken over het kwaad is nadenken over de wereld, en over de speelruimte die wij mensen met onze vrijheid kunnen ontsluiten. Voor deze leergang wordt rond “het kwaad” als een verbindende thematiek materiaal geselecteerd (sleutelteksten, boek-suggesties, film-scene’s). De filosofische interpretatie wordt in een aantal bijeenkomsten ontwikkeld: het ook mogelijk losse bijeenkomsten te volgen, maar in het geheel schuilt een duidelijke meerwaarde. Het resultaat is een perspectivische verheldering, waarin niets minder dan de waarden van de Verlichting op het spel staan. 

VOOR WIE 
Het programma veronderstelt weinig voorkennis: iedere bijeenkomst zal de docent enkele literatuursuggestie doen. Het lezen van tekstmateriaal is geen noodzaak, maar zal het plezier in de leergang zeker vergroten. 

TIJD 
Zes bijeenkomsten op vrijdagen van 14.30 tot 17.30 uur 

LOCATIE 
Wenduyne Den Haag 


WERKWIJZE/METHODE 
Na een lezing zal de docent enkele sleutelteksten voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie met ruimte voor vragen. Aansluitend voeren we gesprekken over consequenties van deze denkbeelden voor onze eigen opvattingen over de idealen en afgronden van de Europese beschaving 

Programma op PDF 

BEGELEIDING 

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  •  Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  •  Groepsarrangementen
  •  Verhindering

 INSCHRIJVING