Denken over een “orde” in de wereld

In de eerste bijeenkomst geven we een algemene inleiding rondom het vraagstuk van het kwaad. Alle filosofen die we verder behandelen zien het kwaad niet louter als een moreel, sociaal of politiek probleem, maar als de uitdaging om de wereld als geheel te begrijpen. Het kwaad legt verbanden tussen ethische vragen (omtrent dat wat wij moeten doen) en metafysische kwesties aangaande een structuur van de wereld.

Het is dan ook niet vreemd dat het vraagstuk van het kwaad opnieuw hoog op de filosofische agenda’s staat in een tijd dat globaliserende processen de structuren van de wereld in een onbegrijpelijke snelheid veranderen.

Met een “actualisering” richten we ons op het verhaal van de filosofen over het kwaad. We maken verbindingen met kunst, muziek en literatuur, die ons laat zien we hoe de verbeeldingskracht al vroeg vooruitliep op de latere gruwelen die de filosofen te denken gaven. Het filosofische verhaal kent vier lijnen, die we in de bijeenkomsten 2 t/m 5 behandelen. In de zesde bijeenkomst maken we de rekening op.

WAAROM DEZE LEERGANG
Nadenken over het kwaad is nadenken over de wereld, en over de speelruimte die wij mensen met onze vrijheid kunnen ontsluiten. Voor deze leergang wordt rond “het kwaad” als een verbindende thematiek materiaal geselecteerd (sleutelteksten, boeksuggesties, film-scene’s). De filosofische interpretatie wordt in een aantal bijeenkomsten ontwikkeld: het ook mogelijk losse bijeenkomsten te volgen, maar in het geheel schuilt een duidelijke meerwaarde. Het resultaat is een perspectivische verheldering, waarin niets minder dan de waarden van de Verlichting op het spel staan. 

VOOR WIE
Het programma veronderstelt weinig voorkennis: iedere bijeenkomst zal de docent enkele literatuursuggestie doen. Het lezen van tekstmateriaal is geen noodzaak, maar zal het plezier in de leergang zeker vergroten. 

TIJD
Zes bijeenkomsten op vrijdagen van 14.30 tot 17.30 uur 

LOCATIE
Wenduyne Den Haag 


WERKWIJZE/METHODE
Na een lezing zal de docent enkele sleutelteksten voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie met ruimte voor vragen. Aansluitend voeren we gesprekken over consequenties van deze denkbeelden voor onze eigen opvattingen over de idealen en afgronden van de Europese beschaving 

Programma op PDF 

BEGELEIDING

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  •  Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen
  • Verhindering

 INSCHRIJVING