In filosofie-leergangen en lezingen bied ik de deelnemers mijn filosofische interpretatie aan van enkele actuele problemen in onze leefwereld. Een leergang rondom “het kwaad” is enerzijds een systematische behandeling van diverse aspecten van deze thematiek (het kwaad en de vrije wil; het kwaad en de bescherming door instituties; de banaliteit van het kwaad…); anderzijds presenteert de leergang een historische leidraad langs enkele denkers die zich meer expliciet over de thematiek hebben uitgesproken (het kwaad bij Augustinus, Kant, Arendt). In de leergang esthetica voor de 21e eeuw geven inzicht in de filosofische context van de actuele kunstontwikkelingen. Ook hier hanteren we een aanpak die systemtische thema’s (denken over vormkwesties, de dramatische “impact” van werken, het inzhct dat zij ons kunnen geven) vervlecht met een overzicht van de historische ontwikkeling.

                HET KWAAD DENKEN
Nadenken over het kwaad is nadenken over de wereld, en over de speelruimte die wij mensen met onze vrijheid kunnen ontsluiten. Denken over fatum en vrije wil; bescherming door rechtsinstituties; de banaliteit van het kwaad…. Tegelijk verschijnt kwaad als motiverende kracht is in de moderne filosofie (bij Voltaire, Rousseau, Kant, Nietzsche, … Arendt)

 Lees meer… 

ESTHETICA VOOR DE 21E EEUW
Kunst ons confronteert met vragen die actueler zijn dan ooit: wat te denken van de realiteit van virtueel contact? waarin schuilt de educatieve waarde van muziekbeoefening, of van games? Vanuit eigentijdse gebeurtenissen in de kunstwereld “anno nu” kijken we terug naar aanzetten uit de kunst- en cultuurfilosofie van de afgelopen drie eeuwen. Lees meer…