Denken op het toneel: speculeren vanuit concrete praktijken

Afsluitend vragen we ons af op welke wijze hier het “filosofisch denken op het toneel” verschijnt? Daarbij zullen we zien dat in de 16e eeuw een filosofisch vraagstuk altijd verscheen binnen een uiterst concrete context. De theoretische vragen waren geworteld in concrete praktische probleemsituaties. Denken over juridische rechten en mogelijk goddelijke gerechtigheid werd verbonden met de specifieke omstandigheden waaronder bijv. zoiets als tirannenmoord aanvaardbaar was…(Macbeth! Richard II!). Dit confronteert ons met de vraag hoe we alle facetten van “Shakespeares filosofie” moeten wegen en beoordelen. Zijn het getuigenissen van een eigen denkwereld? Zijn het toevallige, haast associatief-creatieve eigenschappen waarmee een kunstenaar zijn diverse personages belichaamt? Leiden de wijsgerige denkbeelden alleen een leven binnen een eigen context? Wat is performance philosophy?

WAAROM DEZE LEERGANG 
Shakespeare “als filosoof” heeft geen systeem van begrippen en denkfiguren nagelaten, maar een “filosofisch denken op het toneel” gepresenteerd: We zullen aan de hand van een selectie van filmfragmenten zien dat in haast alle stukken filosofische thema’s een rol spelen; dat hierover nooit definitieve oordelen worden uitgesproken, maar dat de wijsheid schuilt in de omgang met een veelheid aan strijdigheden.

VOOR WIE 
Samen over Shakespeares karakters, zijn beeldspraak en zijn verhalen altijd buitengewoon aangenaam: het programma is voor iedereen die in dit plezier wil delen. Er is geen voorkennis veronderstelt.

TIJD 
Zes bijeenkomsten op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur

LOCATIE 
Wendduyne Den Haag


WERKWIJZE/METHODE 
We werken met veel fragmenten uit verfilmingen van Shakespeares werk die door de docent worden voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie. Aansluitend voeren we gesprekken over de denkbeelden, waarmee naar wij hopen duidelijk wordt, hoezeer Shakespeare onze tijdgenoot is

Programma op PDF:

BEGELEIDING 

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  • Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen
  •  Verhindering 

EXTRA INFORMATIE OVER DOCENT: …………  

PROGRAMMA IN BIJEENKOMSTEN  

 INSCHRIJVING