In de vijfde en laatste bijeenkomst vragen we ons af op welke wijze hier een “filosofisch denken op het toneel” verschijnt. We zien dat in de 16e eeuw een filosofisch vraagstuk altijd verscheen binnen een uiterst concrete context. De theoretische vragen waren geworteld in concrete praktische probleemsituaties. Dit laatste aspect blijkt vandaag een ongewone actualiteitswaarde te hebben voor de populaire publieksfilosofie, en voor de academische performance-philosophy.

Shakespeare in de filosofische traditie: zijn leermeesters en nalatenschap
In de vierde bijeenkomst kunnen we dan een kijken naar de mogelijke filosofische leermeesters. In alle onafhankelijkheid van zijn denken heeft Shakespeare onmiskenbaar de invloed ondergaan van grote tijdgenoten. We zullen zien in hoeverre Machiavelli’s politieke denken “aan gene zijde van moraal of religie” zijn weerslag in Shakespeare vond; wat hij leerde van de ideeën van Francis Bacon over kennis en wetenschap en vooral wat de invloed was van Montaigne’s levenskunst en dienst sceptische deugdethiek. Daarnaast zullen we in deze vierde bijeenkomst in zeer kort bestek ingaan op de fascinatie van latere filosofische interpreten; voor grote denkers als Hegel, Marx, Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche tot in onze tijd Derrida is Shakespeare “denkend-theatrale omgang met de veelheid” een grote bron van inspiratie geweest.

WAAROM DEZE LEERGANG 
Shakespeare “als filosoof” heeft geen systeem van begrippen en denkfiguren nagelaten, maar een “filosofisch denken op het toneel” gepresenteerd: We zullen aan de hand van een selectie van filmfragmenten zien dat in haast alle stukken filosofische thema’s een rol spelen; dat hierover nooit definitieve oordelen worden uitgesproken, maar dat de wijsheid schuilt in de omgang met een veelheid aan strijdigheden.

VOOR WIE 
Samen over Shakespeares karakters, zijn beeldspraak en zijn verhalen altijd buitengewoon aangenaam: het programma is voor iedereen die in dit plezier wil delen. Er is geen voorkennis veronderstelt.

TIJD 
Zes bijeenkomsten op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur

LOCATIE 
Wendduyne Den Haag


WERKWIJZE/METHODE 
We werken met veel fragmenten uit verfilmingen van Shakespeares werk die door de docent worden voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie. Aansluitend voeren we gesprekken over de denkbeelden, waarmee naar wij hopen duidelijk wordt, hoezeer Shakespeare onze tijdgenoot is

Programma op PDF:

BEGELEIDING 

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  • Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen
  •  Verhindering 

EXTRA INFORMATIE OVER DOCENT: …………  

PROGRAMMA IN BIJEENKOMSTEN  

 INSCHRIJVING