In de vierde bijeenkomst kijken we naar mogelijke filosofische leermeesters. In alle onafhankelijkheid van zijn denken heeft Shakespeare onmiskenbaar de invloed ondergaan van grote tijdgenoten, vooral van Montaigne’s sceptische deugdethiek, van de grote geleerde Francis Bacon en van Machiavelli’s politieke denken “aan gene zijde van moraal of religie”.

Een filosofisch systeem? denken over natuur, mens, ethiek, politiek en kosmos
In de derde bijeenkomst proberen we om deze vele filosofische uitspraken tot een min of meer samenhangende systematiek kunnen brengen. We krijgen hiermee inzicht in zijn denken over metafysische of theologische onderwerpen; over de grenzen van kennis, over sociale of politieke problemen. We kunnen (met enigszins slecht geweten) spreken over Shakespeares antropologie, zijn mensbeeld, over de aard van de menselijke geest, over taal, de macht van het woord en de tegenstellingen van liefde en rede, hartstocht en verstand. Maar we zien ook een kosmologie bij Shakespeare: een denken over de orde in de wereld, over de natuur als heerseres over leven en dood, over de noodzaak om de grenzen van de natuur te respecteren, over menselijke en transcendente gerechtigheid, over de strijd tegen het kwaad…We behandelen Shakespeares ethiek, zijn uitbeelding van specifieke morele gestalten, zijn denken over deugden en waarden, zijn visie op de passies. Tenslotte bekijken we hoe een theologie “van de hemel die leeg blijft” er binnen dit Shakespeariaanse “systeem”uit zou kunnen zien.

WAAROM DEZE LEERGANG 
Shakespeare “als filosoof” heeft geen systeem van begrippen en denkfiguren nagelaten, maar een “filosofisch denken op het toneel” gepresenteerd: We zullen aan de hand van een selectie van filmfragmenten zien dat in haast alle stukken filosofische thema’s een rol spelen; dat hierover nooit definitieve oordelen worden uitgesproken, maar dat de wijsheid schuilt in de omgang met een veelheid aan strijdigheden.

VOOR WIE 
Samen over Shakespeares karakters, zijn beeldspraak en zijn verhalen altijd buitengewoon aangenaam: het programma is voor iedereen die in dit plezier wil delen. Er is geen voorkennis veronderstelt.

TIJD 
Zes bijeenkomsten op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur

LOCATIE 
Wendduyne Den Haag


WERKWIJZE/METHODE 
We werken met veel fragmenten uit verfilmingen van Shakespeares werk die door de docent worden voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie. Aansluitend voeren we gesprekken over de denkbeelden, waarmee naar wij hopen duidelijk wordt, hoezeer Shakespeare onze tijdgenoot is

Programma op PDF:

BEGELEIDING 

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  • Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen
  •  Verhindering 

EXTRA INFORMATIE OVER DOCENT: …………  

PROGRAMMA IN BIJEENKOMSTEN  

 INSCHRIJVING