In de derde bijeenkomst brengen we filosofische inzichten tot een samenhangende systematiek. Met enigszins slecht geweten krijgen we zicht op metafysische of theologische onderwerpen; we schetsen Shakespeares mensbeeld, zijn visie op de macht van de passies, zijn denken over de kosmos, zijn ethische beschouwingen over deugden en menselijke waarden.

Filosofische narren en wijze vorsten: helden met dramatische denkbeelden
In de tweede bijeenkomst gaan we op zoek naar filosofisch materiaal dat verborgen zit in het optreden van personages, in de tekst, handeling en situatie, in woord en gebaar. Het werk belicht alle facetten van de liefde, van de haat, van alle kardinale deugden en waarden; de tragedies, bijv. Macbeth of King Lear, zijn diepgaande vertogen over goed en kwaad; andere helden zijn als een vat vol menselijke tegenstrijdheden, en paren een afgrondelijke nihilistische levenshouding aan religieuze ontvankelijkheid; in de komedies leren vrolijke karakters dat het komische niet zozeer schuilt in het “lachen om een ander”, maar in het “samen lachen met de ander”… Karakters als Hamlet of Falstaff confronteren de lezer/kijker met fundamentele existentiële levensvragen, Prospero presenteert in The Tempest de gelaten wijsheid van een oude man over de “human condition”, terwijl in de koningsdrama’s Richard III, of Henry IV een scherpzinnige analyse is te vinden van het politieke spel van de macht. Kortom: in haast alle stukken is een of ander filosofisch thema werkzaam, maar dan altijd benadert vanuit een veelheid aan tegenstellingen. Bovendien schuilen filosofische denkbeelden in de dramatische presentatie, in de talige speelsheid, de metaforische kracht, de morele verbeelding en andere niet tekstuele aspecten.

WAAROM DEZE LEERGANG
Shakespeare “als filosoof” heeft geen systeem van begrippen en denkfiguren nagelaten, maar een “filosofisch denken op het toneel” gepresenteerd: We zullen aan de hand van een selectie van filmfragmenten zien dat in haast alle stukken filosofische thema’s een rol spelen; dat hierover nooit definitieve oordelen worden uitgesproken, maar dat de wijsheid schuilt in de omgang met een veelheid aan strijdigheden.

VOOR WIE
Samen over Shakespeares karakters, zijn beeldspraak en zijn verhalen altijd buitengewoon aangenaam: het programma is voor iedereen die in dit plezier wil delen. Er is geen voorkennis veronderstelt.

TIJD
Zes bijeenkomsten op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur

LOCATIE 
Wendduyne Den Haag


WERKWIJZE/METHODE
We werken met veel fragmenten uit verfilmingen van Shakespeares werk die door de docent worden voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie. Aansluitend voeren we gesprekken over de denkbeelden, waarmee naar wij hopen duidelijk wordt, hoezeer Shakespeare onze tijdgenoot is

Programma op PDF:

BEGELEIDING

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  • Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen
  • Verhindering 

EXTRA INFORMATIE OVER DOCENT: …………  

PROGRAMMA IN BIJEENKOMSTEN  

 INSCHRIJVING