In de tweede bijeenkomst zullen we zien dat in vrijwel alle stukken een of ander filosofisch thema werkzaam is, maar dan altijd benadert vanuit een veelheid aan tegenstellingen. Bovendien schuilen denkbeelden in de dramatische presentatie, in de talige speelsheid, de metaforische kracht, de morele verbeelding en andere niet-tekstuele aspecten. De karakter zijn alles behalve puppets on a string die de inzichten en opinies van hun schepper verkondigen.

Een ongrijpbare tijdgenoot : Shakespeare als global cultural icon
We beginnen bij de kunstenaar en het werk. In het verlengde van zijn haast onbegrensde verbeeldingskracht is het verbazende ook de soepelheid waarmee dit oeuvre zich naar iedere tijdsgeest kan voegen. Jan Kott, een van de grootste Shakespeare-kenners van de vorige eeuw, begreep Shakespeare als een eeuwige oneigentijdse tijdgenoot. Er zit iets bovenhistorisch en trans-cultureels in dit werk, dat opvattingen, emoties, ervaringen van alle culturen en van vele generaties schijnbaar moeiteloos in zich opneemt en doorgeeft. In een tijd van globalisering interpreteren kunstenaars uit vele landen de drama’s, maken zij vertalingen tussen taalgebieden, geven zij eigen lokale kleuren aan Shakespeares helden, en presenteren zij deze in vele artistieke stijlen, theatertradities of binnen allerlei levensbeschouwingen. In onze eerste bijeenkomst zullen we zien dat deze specifieke veelzijdige lenigheid schuilt in een ontvankelijkheid van het vragende denken, een niet-oordelende houding van perspectivistische lenigheid tegenover de leefwereld.

In deze leergang zult u (hopelijk) leren filosoferen aan de hand van de grootste toneelschrijver. Volgens sommige denkers is filosoferen: “willen terugkeren en afdalen in de oude chaos en zich daar wel bij vinden”. Dat past wel op Shakespeare Then to the elements we go…

WAAROM DEZE LEERGANG
Shakespeare “als filosoof” heeft geen systeem van begrippen en denkfiguren nagelaten, maar een “filosofisch denken op het toneel” gepresenteerd: We zullen aan de hand van een selectie van filmfragmenten zien dat in haast alle stukken filosofische thema’s een rol spelen; dat hierover nooit definitieve oordelen worden uitgesproken, maar dat de wijsheid schuilt in de omgang met een veelheid aan strijdigheden.

VOOR WIE
Samen over Shakespeares karakters, zijn beeldspraak en zijn verhalen altijd buitengewoon aangenaam: het programma is voor iedereen die in dit plezier wil delen. Er is geen voorkennis veronderstelt.

TIJD
Zes bijeenkomsten op zaterdagen van 13.00 tot 16.00 uur  

LOCATIE
Wendduyne Den Haag


WERKWIJZE/METHODE
We werken met veel fragmenten uit verfilmingen van Shakespeares werk die door de docent worden voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie. Aansluitend voeren we gesprekken over de denkbeelden, waarmee naar wij hopen duidelijk wordt, hoezeer Shakespeare onze tijdgenoot is

Programma op PDF:

BEGELEIDING

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  • Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen 
  • Verhindering 

EXTRA INFORMATIE OVER DOCENT: ………… 

 PROGRAMMA IN BIJEENKOMSTEN 

 INSCHRIJVING