WAAROM DEZE LEERGANG 
Beleven wij een wedergeboorte van de tragiek uit de geest van de technologie? Vraagt onze tijd om een nieuwe omgang met noodlot? En wat verstaan wij eigenlijk onder “tragiek”? Deze vraag vormt de leidraad voor deze leergang. We volgen hierbij twee sporen: de theatergeschiedenis en het filosofisch denken. We volgen de ontwikkeling in een aantal bijeenkomsten: het ook mogelijk losse bijeenkomsten te volgen, maar in het geheel schuilt een duidelijke meerwaarde. Het resultaat is een perspectivische verheldering van de onvermoede actualiteit van het tragische denken.

VOOR WIE 
Het programma veronderstelt weinig voorkennis: iedere bijeenkomst zal de docent enkele literatuursuggestie doen. Het lezen van tekstmateriaal is geen noodzaak, maar zal het plezier in de leergang zeker vergroten.

TIJD 
Zes bijeenkomsten op donderdagen van 13.00 tot 17.00 uur

LOCATIE 
Wendduyne Den Haag


WERKWIJZE/METHODE: 
Na een lezing zal de docent enkele sleutelteksten voorzien van uitleg, commentaar en interpretatie met ruimte voor vragen. Aansluitend voeren we gesprekken over consequenties van deze denkbeelden, voor onze eigen opvattingen over tragiek in onze postmoderne leefwereld.

Programma op PDF:

BEGELEIDING 

  • Mogelijkheden voor individuele deelname als groepsinschrijving 
  • Voorwaarde: min. aantal deelnemers:……
  • Groepsarrangementen  

EXTRA INFORMATIE OVER DOCENT: ………… 

PROGRAMMA IN BIJEENKOMSTEN

 INSCHRIJVING