Ervaar Hamlet of Lear als moderne mensen, strijdend met hetzelfde tragische noodlot als wij In de leergangen Filosofie en theater onderzoeken we aan de hand van verschillende tragedies hoe “tragiek” en het “tragisch besef” in de geschiedenis steeds weer andere gestalten aan kan nemen, vanaf Aischylos tot aan onze postmoderne tijd. In de leergang over Shakespeare als “denker” bestuderen we raakvlakken tussen filosofie en toneelkunst, waarbij we ons laten leiden door de vraag wat er met de theaterkunst gebeurt als men de acteur gaat begrijpen als filosoof met een systematisch wereldbeeld, ethiek, mensbeeld, theologisch en politiek denken Voor de leergang wordt materiaal geselecteerd (sleutelteksten, boek-suggesties, film-scene’s). Een selectie maken uit de bijeenkomsten is ook mogelijk, maar in het geheel schuilt in dit geval een duidelijke meerwaarde.


ER ZIJN TWEE LEERGANGEN FILOSOFIE EN THEATER

SHAKESPEARE ALS FILOSOOF
Zeker: Shakespaere was tijdgenoot van Francis Bacon, en heeft vermoedelijk Montaigne en Machiavelli gelezen… maar hem als filosoof begrijpen is toch een riskante onderneming:… in deze leergang vragen we ons af wat er met zijn theaterkunst gebeurt als men de acteur gaat begrijpen als filosoof met een systematisch wereldbeeld, ethiek, mensbeeld, theologisch en politiek denken…

 FILM SHAKESPEARE

 Lees meer… 

 FILOSOFEN OVER HET TRAGISCHE
Theater onderzoeken we aan de hand van verschillende tragedies hoe “tragiek” en het “tragisch besef” in de geschiedenis steeds weer andere gestalten aan kan nemen, vanaf Aischylos en Euripides (Medea) tot aan ons postmoderne tijdperk, waarin tragedies op nieuw inspiratie bieden aan denkers of filmers als Pasolini 
(zie film)

FILM PASOLINI OVER MEDEA

 Lees meer…