Kan de geschiedenis van het denken over het kwaad ons helpen in de omgang met het tegenwoordige kwaad? Schuilt dat in de stellige mening “there is no alternative”…? In filosofie-leergangen en lezingen bied ik de deelnemers een filosofische interpretatie van enkele actuele problemen in onze leefwereld, belicht vanuit de geschiedenis van het denken. Particuliere leergangen nodigen de deelnemers uit om eigentijdse verschijnselen en vragen uit onze leefwereld wat duurzamer te doordenken. In de geschiedenis van de filosofie ontmoeten we zo metgezellen die onverwachte tijdgenoten zijn. Met denkers als Rousseau, Kant of Rawls gaan we in gesprek over het vraagstuk van het kwaad, dat dan niet louter een moreel, sociaal of politiek probleem blijkt te zijn, maar een verschijnsel dat aanwezig is in iedere poging om de wereld als geheel te begrijpen.


WE HEBBEN TWEE SOORTEN PARTICULIERE LEERGANGEN EN EEN PARTICULIERE LEESGROEP 

LEERGANGEN FILOSOFIE THEATER
Was Shakespeare nu eigenlijk naast theatermaker en dichter ook nog eens een filosoof?? Of doen we zijn werk daarmee geweld aan? Een serie bijenkomsten over de verleiding om Shakespeare als filosoof te lezen. Maar er is ook een leergang leergang over theatrale en politieke tragiek.


Lees meer… 

LEERGANGEN MODERNE FILOSOFIE Leergang over eigentijdse kunstfilosofie of over de moderne filosofiegeschiedenis in haar strijd met het “Kwaad als drama van de Vrijheid”.. Kan de geschiedenis van denken over het kwaad ons helpen in de omgang met het tegenwoordige kwaad?
Lees meer… 

LEES- EN STUDIEGROEP FILOSOFIE
In 2016 lezen we delen van het werk van Dostojewski, In 2017 gaan we werk van de grote Duitse politieke denker Jurgen Habermas bestuderen: i.h.b. zijn “Structuur-verandering van het publieke domein” uit 1962 die nog niets aan actualiteitswaarde verloren heeft….. de publieke sfeer denken was nog nooit zo belangrijk

Lees meer…