Workshop: Over macht en moraal
In de politieke filosofie zien we al eeuwen lang twee stromingen: idealistische moralisten en amorele realisten. Enerzijds een lijn – lopende vanaf Plato en via Rousseau, Kant, Hegel, Marx, Nietzsche tot aan Sartre – voor wie politieke filosofie een normatief onderzoek naar het moreel wenselijke is: hoe zou de politiek moeten werken. Daarnaast een beschrijvende traditie – Machiavelli, Montesquieu, Tocqueville, Schmitt, maar ook bijv. Kissinger of Aron tot aan Mouffe – waarin men zich vooral afvraagt hoe de politieke macht feitelijk werkt. Het lijken twee onafscheidelijke en onverzoenbare partijen. Wederzijdse verwijten: luchtkastelenbouwers met angst voor vuile handen? of schaamteloze opportunisten zonder enge visie op het grote geheel? 

In deze dagworkshop demonstreren we actuele vervlechting van moraal en politiek, door na te denken over enkele uitdagingen waar de democratische politiek zich in de 21e eeuw voor gesteld ziet. Het gaat om kwesties rond de legitimiteit van humanitaire interventie-oorlogen, een pragmatische of moraliserende houding jegens populisme, het politieke beroep op individuele vrijheden (meningsuiting) of het gebruik van terrorisme als politiek instrument. Maar politiek en moraal zijn ook nauw verweven als we vragen wie er tot de politieke gemeenschap behoort? welke conflicten optreden tussen kosmopolitieke mensenrechten en democratische burgerrechten, of wat we moeten denken van de erosie van nationale soevereiniteit. 

WAAROM DIT WORKSHOP-PROGRAMMA: Filosofie als heroriëntatie op je leefwereld. Het formuleren van filosofische vragen kan helpen om je huidige situatie in kaart te brengen. Met het vragenderwijs introduceren en verhelderen van een aantal ideeën en denkfiguren van westerse filosofen verschijnen bekende zaken in een andere context. Dit stelt ons in staat om vraagtekens te plaatsen bij gangbare wijzen van denken, handelen en voelen. 

VOOR WIE: 
Dit programma is bestemd voor particulieren, maar de onderwerpen lenen zich ook presentatie voor professionals. 

VOORKENNIS:
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten 

VOORWAARDE en DEELNAME: 
Deze workshops bieden mogelijkheden voor zowel individuele deelname als voor groeps-inschrijving. Bij individuele inschrijving is het bereiken van een minimum aantal van 8 deelnemers voorwaarde voor het doorgaan van de cursus. 

WAAR: 
Workshops en dag-trainingen op locatie Wenduyne in Den Haag

Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over inschrijving 

 INSCHRIJVING  

GELEGENHEIDS WORKSHOPS OP MAAT, OP EIGEN LOCATIE

  • Workshops lenen zich ook voor presentatie “op maat”, op basis van een oriëntatie gesprek
  • Uitwerking op basis van eventuele voorkennis? we maken afspraken over andere thema’s
  • Voorbereiding met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE
Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen

 CONTACT 

BEGELEIDING 
Tom Dommisse