Denkwegen in de ethiek

“Wat moet ik doen”: kies ik voor kinderen of voor mijn carrière? Waar hecht ik zelf aan? Wat is nu echt belangrijk: speculeren met enorme winsten of inzetten op duurzaam ondernemen? Welke waarden zijn in er het geding: individueel geluk, vrijheid, vriendschap, een schoon milieu, rijkdom, gezondheid of gemeenschapszin. Beschik ik over deze waarden, of houden zij mij in de greep? Wat geeft richting aan ons handelen? Wanneer zeggen we van iemand dat hij of zij “deugt”? 

Deze vragen horen thuis in de filosofische ethiek. Ethiek gaat over de vraag naar het goede leven, over houdingen tegenover conflicterende waarden, over de vertalingen van waarden in normen en gedragsregels. Ethiek onderzoekt praktische dilemma’s, in de gezondheidszorg, openbaar bestuur maar ook in het dagelijks leven. Ethiek lijkt soms nauw verweven met religie en politiek, en levert de argumenten en begrippen waarmee mensen morele keuzes rechtvaardigen. 

In deze dagworkshop maakt u in sneltreinvaart kennis met enkele ethische posities: de hedonist, altruïst, intuïtionist, universalist, existentialist, pragmatist, en met ethische theorieën van Aristoteles (deugdethiek), van Immanuel Kant (plichtethiek), Mill (utilist) en Sartre. U zult inzien waarom utilisten zich willen inzetten voor ontwikkelings-projecten, waarom politieke moralisten volgens de plichtethiek verwerpelijk zijn, en of het existentialisme niet uiteindelijk resulteert in een ethisch relativismethema’s die aan bod komen.

WAAROM DIT WORKSHOP-PROGRAMMA: Filosofie als heroriëntatie op je leefwereld. Het formuleren van filosofische vragen kan helpen om je huidige situatie in kaart te brengen. Met het vragenderwijs introduceren en verhelderen van een aantal ideeën en denkfiguren van westerse filosofen verschijnen bekende zaken in een andere context. Dit stelt ons in staat om vraagtekens te plaatsen bij gangbare wijzen van denken, handelen en voelen. 

VOOR WIE: 
Dit programma is bestemd voor particulieren, maar de onderwerpen lenen zich ook presentatie voor professionals. 

VOORKENNIS:
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten 

VOORWAARDE en DEELNAME: 
Deze workshops bieden mogelijkheden voor zowel individuele deelname als voor groeps-inschrijving. Bij individuele inschrijving is het bereiken van een minimum aantal van 8 deelnemers voorwaarde voor het doorgaan van de cursus. 

WAAR: 
Workshops en dag-trainingen op locatie Wenduyne in Den Haag

Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over inschrijving 

 INSCHRIJVING  

GELEGENHEIDS WORKSHOPS OP MAAT, OP EIGEN LOCATIE

  • Workshops lenen zich ook voor presentatie “op maat”, op basis van een oriëntatie gesprek
  • Uitwerking op basis van eventuele voorkennis? we maken afspraken over andere thema’s
  • Voorbereiding met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE
Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen

 CONTACT 

BEGELEIDING 
Tom Dommisse