Prikkelende kennismaking met grote vraagstukken uit de (internationale) politieke filosofie, wijsgerige ethiek, esthetica en rechtsfilosofie: deze workshops voor particulieren maken u vertrouwd met de eigenaard van filosofisch vragen als zoeken naar wijsheid. Op deze paginas vindt hier enkele suggesties, maar het is ook mogelijk voor gelegenheden een workshop “op maat” te maken om samen met uw vrienden te ervaren hoe het filosofisch denken op zichzelf een feest en een genot kan zijn.


DENKWEGEN IN DE ETHIEK:
Over normen, waarden en deugden: morele principes, ethische richtlijnen voor ons handelen en perspectieven op “goed en kwaad” Lees meer… 

MAATGEVENDE VISIES OP SCHOONHEID Wat we mooi vinden weten we meteen, maar wat is nu eigenlijk schoonheid? belofte van geluk, plezierige troost of verlangen naar een hogere wereld?Lees meer…


OVER MACHT EN MORAAL:
Wat is nodig voor de toekomstige democratie: vaardige “Real-politiker” of idealistische visionairen


 Lees meer… 


GEBEURTENISSEN EN GESCHIEDENIS:
Filosofen over krijgs- machtspolitiek, natuurlijke grenzen, actuele politieke hypes en dieper liggende cultuurpatronen


 Lees meer… 

DENKERS OVER OORLOG EN VREDE:
Oorlog lijkt ons morele oordeel te tarten: Just-War, crimes against humanity en Kants “Eeuwige Vrede”


 Lees meer…