Verder in deze serie workshops theatergeschiedenis
Griekse tragedie als bron van politiek theater: 


WORKSHOPS THEATERGESCHIEDENIS
Griekse tragedie als inspiratiebron van politiek theater

De Griekse tragedies hebben oneindig veel facetten. Tragôidia betekent letterlijk bokkengezang, en verwijst naar religieus-cultische rituelen. De tragedie was niet alleen een literair genre of esthetisch-artistiek schouwspel, maar vormde ook de inzet van wedstrijden. Het waren getuigenissen van een besef van kwetsbaarheid van het menselijk bestaan, de fragiliteit van het goede en juiste leven. De tragische helden werden voorbeelden van deugdzame omgang met onzekerheid en toonden voor het publiek een exemplarische houding tegenover het noodlot.

Voor deze workshop concentreren wij ons echter op de tragedies als politiek fenomeen, als wezenlijke spiegel van de gemeenschap. We kijken naar de politieke inbedding, de achtergrond waartegen het werk van Aischylos, Sophokles en Euripides ontstond. Hun dramatische verbeelding betrok zich op de aspiraties en idealen van de bewoners van Athene, en op hun angsten voor bloedige oorlogen of burgertwisten. Achter het spreken van de tragische helden over goddelijke rechtvaardiging en straf voor overmoedig optreden verschuilen politieke ideeën over recht en moraal, een visie op een sociaal contract en inzicht over de instituties van wetgeving en macht.

Als politiek theater gaf de tragedie vorm aan strijdigheden in de publieke ruimte van de stad, toonde onrecht en wees op mogelijkheden tot vergeving. De houding van de helden reflecteerde op deugden van burgers, demonstreerde de kracht en gevaar van het vrijmoedig spreken. De tragische kunst weerspiegelt zich de Atheense democratie, die zo sterk verschilde van de onze, en toch ook zo vaak verbazend nabij lijkt. We zullen zien hoe deze ambivalente herkenning en bevreemding een bron van inspiratie was voor politieke filosofen (van Aristoteles tot Hegel, Arendt en Foucault), maar ook voor theatermakers van Brecht tot Sartre, Bernhard en Pasolini. 

WAAROM DIT WORKSHOP-PROGRAMMA: Filosofie als heroriëntatie op je leefwereld. Het formuleren van filosofische vragen kan helpen om je huidige situatie in kaart te brengen. Met het vragenderwijs introduceren en verhelderen van een aantal ideeën en denkfiguren van westerse filosofen verschijnen bekende zaken in een andere context. Dit stelt ons in staat om vraagtekens te plaatsen bij gangbare wijzen van denken, handelen en voelen. 

VOOR WIE: 
Dit programma is bestemd voor particulieren, maar de onderwerpen lenen zich ook presentatie voor professionals. 

VOORKENNIS:
Er is geen specifieke voorkennis vereist: we maken gebruik van filmfragmenten of van korte teksten 

VOORWAARDE en DEELNAME: 
Deze workshops bieden mogelijkheden voor zowel individuele deelname als voor groeps-inschrijving. Bij individuele inschrijving is het bereiken van een minimum aantal van 8 deelnemers voorwaarde voor het doorgaan van de cursus. 

WAAR: 
Workshops en dag-trainingen op locatie Wenduyne in Den Haag


Bij groepsinschrijving op locatie naar keuze. Meer info over inschrijving 

 INSCHRIJVING  

GELEGENHEIDS WORKSHOPS OP MAAT, OP EIGEN LOCATIE

  • Workshops lenen zich ook voor presentatie “op maat”, op basis van een oriëntatie gesprek
  • Uitwerking op basis van eventuele voorkennis? We maken afspraken over andere thema’s
  • Voorbereiding met (eventuele) lees- of kijk-opdrachten die deelname tot een succes maken

INCOMPANY-WORKSHOPS VOOR UW AFDELING OF ORGANISATIE
Voor een offerte op maat kunt contact met ons opnemen

 CONTACT 

BEGELEIDING 
Tom Dommisse