In iedere samenleving kreeg men steeds die leiders die het volk had verdiend. Beleef hoe in verschillende historische tijdperken het wijsgerig-politieke denken en dramatische handelen elkaar reflecteren, en hoe het toneel, de scéna een spiegel van de politieke gemeenschap was. Naar aanleiding van een specifiek toneelstuk kijken we naar episodes uit de geschiedenis Griekse tragedies, het Renaissance-theater, neoklassieke schouwspel, modern toneel tot hedendaags postdramatische theater. Context om de ontwikkelingen in hedendaags toneel beter te begrijpen. Maar men kan deze workshops ook als een serie bijwonen: een leergang als een filosofische cruise langs de hoogtepunten van 2500 jaar theatergeschiedenis. Van Oedipous tot Frank Underwood…


KLASSIEKE TRAGEDIES
Antigone en Oedipous: bron van politiek theater dat Plato en Aristoteles in de ban hield: hun debat over de waarde van kunst gaf vorm aan de politieke cultuur. Lees meer… 

  

POLITIEK EN SPEKTAKEL
Henry IV: renaissancetheater van Shakespeare was een bron van volksspektakel en voorzag de hofcultuur van een passende historische legitimatie. Lees meer… 

DE SCHOUWBURGEN EN HET MODERNE “BURGELIJKE” DRAMA
Vondels Gijsbrecht, Diderots Paradox of Schillers Räuber: met de autonome schouwburgcultuur gaat de burgerij zich spiegelen in republikeinse dromen.


 Lees meer… 

AVANTGARDE-THEATER
Van Artauds theater van de wreedheid naar Samuel Becketts Godot en Endgame: een radicale ontmaskering van de schone schijn van de theaterkunst als respons op een tijd van onophoudelijk catastrofes  


Lees meer…


ENAGAGEMENT
van Brechts Berliner Epik tot de passie van Ariane Mnouchkine in Parijs: theatraal commitment tussen esthetische stijlopvattingen en revolutionaire politieke strijd


 Lees meer…

POST-DRAMATISCH THEATER
makers in tijden van beeldcultuur in performances op zoek naar de grenzen van representatie: video, muziek en dans spiegelen de terugkeer van een tragisch besef ten aanzien van de politiek en groot wantrouwen in haar leiders

 Lees meer…