De filosofische denkweekenden hebben een gerichte focus op denkers, zoals bijeenkomsten rond Kants beroemde “Kritiek van de zuivere Rede”, of over de ontwikkeling van Nietzsche denken over nihilisme. Andere bieden een verdere interpretatie van filosofische kwesties in grote literaire of dramatische werken. Een thema als “demonie in de kunst” kan binnen een denkweekend uitvoeriger belicht worden, waardoor grote verwantschap zichtbaar wordt tussen schrijvers en denkers als Goethe, Dostojewski, Nietzsche en Thomas Mann. En we zien hoe Peter Sloterdijk in de huidige postmoderne, capsulaire wereld opnieuw de sporen opzoekt die leiden naar aloude metafysische vragen (“wat mag ik hopen”).KANT ALS WEGWIJZER
Waar de Franse Revolutie een politieke wending teweegbracht, veroorzaakte Immanuel Kant met zijn grote Kritiek van de zuivere Rede een filosofische revolutie, die oneindig veel dieper groef, en doorwerkt tot in alle grondslagen van ons denken.


 Lees meer… 

TOVENAARS-LEERLINGEN
De idee van het “demonische” in het werk van Goethe, van Dostojewski, Nietzsche en Thomas Mann: we kunnen hun werk lezen als een diepgaande kritiek op de grondslagen van de Europese cultuur van de Verlichting


 Lees meer… 


NIETZSCHES NIHILISME Nietzsche presenteerde zich als een profetisch denker: het nihilisme dat voor de deur stond: duister, onvermijdelijk en catastrofaal in de uitwerking. Wat is dit nihilisme? Hoe manifesteert het zich, en waarom lijkt ons dat niet te raken?


 Lees meer… 

WAT MOGEN WIJ HOPEN
Denken over de capsulaire cultuur: met Sloterdijks theorie van de sferen als uitgangspunt onderzoeken we (opnieuw) een van de hoofdvragen van Immanuel Kant te stellen: “wat mogen wij hopen”.Lees meer…