All the World’s a Stage: Weekenden Theater en Filosofie

Verdiepende weekendbijeenkomsten over politieke aspecten van Griekse tragedies, het tragische in onze politiek en over de betekenis van allerlei van filosofische denkbeelden in Shakespeares drama’s Theater denkweekenden bestaan meestal uit drie of vier dagdelen, waardoor het mogelijk is om meer samenhang te demonstreren rondom een bepaalde kwestie. Zo ontstaat ruimte om actuele verschijnselen, zoals het populisme of de twitter-politici, vanuit een onverwachte invalshoek te benaderen (theatraliteit in de politieke arena, of politieke stellingname op het toneel).THEATER EN POLITIEKE EMOTIES
Het publieke belang van theater schuilt in het vormgeven van emoties van onbehagen en enthousiasme. Vraagt onze tijd, die een nieuwe omgang met het noodlot vereist, niet om een grotere ontvankelijkheid voor tragiek? Of is dit, gelet op de ervaringen van de twintigste eeuw, spelen met vuur…


 
Lees meer… 

INNOVATIES IN SHAKESPEARE Shakespeare bleef zijn leven lang experimenteren met nieuwe vormen, en introduceerde zo de grootste revolutie op het toneel sinds de klassieken: binnen de tragedies, de comedies, de histories… overal zien we radicale vernieuwingen.


 Lees meer…