FILOSOFEN IN EEN OOGWENK

Films over expliciet filosofische thema’s, Er zijn zelfs films rond leven en werk van grote filosofen. Derrida, Hannah Arendt of Sartre in een notedop?

IK KIJK DUS IK BEN 
Films over het leven van grote filosofen In deze serie “ik kijk dus ik ben” bekijken we films over lot en vrijheid, over verleiding en schoonheid, de waarde van de waarheid of de grenzen van kennis; films die filosofische kwesties verhelderen die eigen zijn aan film als kunstvorm.

Filmavonden met verdieping op maat: 
Op uw locatie, onafhankelijk van programma-agenda’s Theaterlezingen betreffen altijd een arrangement rond geprogrammeerde voorstellingen in een theater in de Randstad. Filmlezingen zijn arrangementen rondom vertoningen in een filmhuis of bioscoop, maar zijn ook op locaties naar keuze, bijvoorbeeld uw bedrijf. Voor organisaties is het mogelijk om een gehele film te laten vertonen en deze ‘in depth’ te laten bespreken en aanvullen met fragmenten uit vergelijkbare situaties. U kunt een keuze maken uit filmvoorstellingen over een actueel thema met een expliciet morele, interculturele of politiek- filosofische kwestie als onderwerp. We reflecteren aan de hand van de zojuist geziene filmklassieker, art-house-film, documentaire, actiefilm of cultfilm: steeds slaan we een brug van het toneel of scherm naar de filosofie.