WAT IS RE.CONTEXT Re.Context is gepassioneerd filosofisch bureau in Den Haag Het internationale en politieke hart van Nederland, “Legal Capital of the World”. Re.Context is de zakelijke achtergrond die Tom Dommisse geeft aan zijn filosofische, dramaturgische en consultatieve werkzaamheden. Deze richten zich op individuen, groepen en organisaties, op particulieren en professionals. Onder de naam Re.Context staat dit werk geregistreerd bij de Kamer van Koophandel. Re.Context staat voor een breed spectrum aan activiteiten Het verzorgen van workshops, seminars, lezingen en trainingen; het organiseren en modereren van publieksbijeenkomsten en –gesprekken; het uitvoeren van onderzoeks- en adviesopdrachten; het begeleiden van mensen bij snelle veranderingen in het werk en bij overdenken van trage levensvragen; met intervisie en coaching meebouwen aan unieke carrières of succesvolle ondernemingen. 

WAT KAN RE.CONTEXT BIEDEN:
PRESENTATIES VOOR PARTICULIEREN EN PROFESSIONALS 

Re.Context biedt filosofische reflectie vanuit de spiegel van kunst en cultuur.. Voor particulieren, voor groepen, collega’s, vriendenkringen, en voor professionals in de publieke sector of in het bedrijfsleven verzorg ik presentaties die een breed veld van thema’s bestrijken uit de filosofie, theater en politiek. In bij alle activiteiten belicht ik de vervlechting van actuele onderwerpen met eeuwige wijsgerige kwesties vanuit filosofische disciplines: ethiek, sociale en politieke filosofie, esthetica, rechtsfilosofie In de filosofische reflectie zoek ik vaak naar raakvlakken met het theater (vooral Shakespeare), met kunst, muziek of literatuur, of met ontwikkelingen in de huidige politieke leefwereld. Deze presentaties krijgen vorm als workshops, beeldlezingen, dagtrainingen, maar ook als seminars, denkweekenden, of als leergangen, cursussen: op inleidend niveau maar ook voor specialisten. 

WAT KAN RE.CONTEXT BIEDEN:

FILOSOFISCHE BEGELEIDING voor 
PARTICULIEREN en PROFESSIONALS 

Dienstverlening via Re.Context betreft filosofische consulten, reflectiecoaching en advies aan organisaties en individuen: met visieontwikkeling en strategisch consult over de context rondom uw instituut of organisatie (overheidsorgaan, bedrijf, of bijv. kunstzinnig gezelschap) of in vormen van individuele reflectiecoaching, filosofische team-coaching of persoonlijke retraite. 

WAT KAN RE.CONTEXT BIEDEN: 
FILOSOFIE IN PUBLIEK 

Ik treed regelmatig op “rondom” publieke evenementen: met randprogramma rond theatervoorstellingen, filmlezingen of lezingen in galeries of boekhandels. Maatwerk is altijd mogelijk: lezingen voor particulier gezelschap, of workshops “in-company” etc. Maar ook als u op zoek bent naar filosofische verdieping rondom een feestelijke gebeurtenis, huwelijksvoltrekking of jubileum! 

WAT KUNT U VAN MIJ VERWACHTEN 

Bij deze vormen van filosofische reflectie kunt u van mij verwachten dat ik in staat ben om – samen met u – een filosofische analyse te geven van allerlei manieren van begrijpen (denken, willen en voelen), waar mensen vanzelfsprekend gebruik van maken. Vragenderwijs komen zo andere perspectieven aan het licht. Vervolgens kunt U er op vertrouwen dat ik in workshops of seminars op begrijpelijke en overtuigende wijze het denken van grote filosofen weet te presenteren, en dat ik kan tonen hoe hun opvattingen kunnen bijdragen aan andere, voor U (wellicht) waardevolle manier van begrijpen. Naast vele filosofen uit de westerse traditie is vooral het theaterwerk van Shakespeare een onuitputtelijke bron van inspiratie en wijsheid. Tenslotte: reken erop dat ik U met vele voorbeelden in staat stel, en met allerlei hints en toespelingen zal uitdagen, om van deze “nieuwe” begrippen en denkfiguren in je dagelijks leven, in uw dagelijks ‘doen en laten’ gebruik te gaan maken.