Geen categorie

Opmerkelijk is het gemak waarmee we vandaag de grenzen van het privé-domein willen slechten: privacy die we enkele decennia geleden nog als vrije kritische burgers in bescherming namen tegenover totalitaire Big Brother kenmerken van de staat of het «systeem». Hoe komt het dat deze dreiging ons nu nauwelijks schijnt te deren en dat wij, gewone burgers, op enig vaag onbehagen na, nauwelijks verontrust lijken te zijn over dit verschijnsel.

Continue reading