De kunst der verbeeldingskracht: visie-ontwikkeling vanuit de kracht van een idee

All the forces in the world are not so powerful as an idea whose time has come

 • Vaak worden visies haast plichtmatig geformuleerd, terwijl zij een antwoorden zouden geven op fundamentele vragen warom uuw organisatie bestaat? Waarvoor zij staat? Wat zij als haar uitdaging ziet en waarin zij zich zal onderscheiden.
 • Recontext denkt met u mee om een visie te ontwikkelen op hoe de organisatie vanuit verbindende grondslagen verbintenissen aan kan gaan met medewerkers, opdrachtgevers, klanten en andere stakeholders. Samen met alle betrokkenen in een team nemen we afstand, we pellen de omhulsels af waar we van waar we dagelijks mee bezig zijn en waarvoor we ons werk doen.
 • Een duurzame visie verwijst altijd naar een Idee: een beeld dat de ‘ware betekenis’ van een kwestie laat zien: vanuit de heldere kern van een idee kunnen we in een aantal werksessies een visie ontwikkelen, een aansprekend verhaal en een werkbare strategie. Maar het hele proces begint bij het vinden van de “leidende idee”.

Elementaire vragen: vier componenten in een duurzame visie

Binnen een duurzame visie geeft een idee eenheid en zeggingskracht aan een aantal onderdelen: binnen Re-Context onderscheiden wij vier componeneten, die ieder antwoord zijn op elementaire vragen waar iedere organisatie zich aan moet meten, en die uw organisatie orienteren in heden, verleden en toekomst.

 • Waarom bestaan wij: een hoger doel als antwoord op de fundamentele en unieke bijdrage van uw organisatie; datgene wat er verloren zou gaan als uw organisatie niet bestond.
 • Waarvoor staan wij: kernwaarden (verwijzen naar het verleden): een antwoorden op de vraag welke waarden van oudsher in uw organisatie gekoesterd worden, en waarmee mensen zich kunnen identificeren.
 • Wat ambiëren wij gewaagd doel (verwijzen naar de toekomst) als antwoord op de vraag wat alle stakeholders van uw organisatie inspireert, als een uitdaging en specifiek doel dat men wil bereiken.
 • Waarin blijken wij uit: (verwijst naar het heir en nu) kernkwaliteiten als antwoord op de vraag waar uw organisatie in uitblinkt, en waarmee uw successen behaalt.

Een visie is ambitieus, motiverend, onderscheidend, relevant en authentiek, als deze vier momenten ieder hun plek kan geven: zonder inzicht in datgene waar de organisatie in uitblinkt, is er slechts een inauthentieke luchtspiegeling die niet onderscheidend is, zonder een gewaagd doel ontbreekt de inspiratie en de motiverende kracht van de visie.

Recontext biedt de mogelijkheid voor het vinden en verwoorden van ideeën en in het begeleiden van het bijbehorende onderzoeksproces. In bijeenkomsten onderzoeken we feitelijke contexten van de kwestie op het niveau van sterke en zwakke punten, kansen en dreigingen; we belichten de existentiële horizon van de personen, de oriëntatierichting en mogelijke ontwikkelingspolen van het denken om zo een verbindende idee te verbeelden.

Hoe gaan we daarbij te werk? Klassiek filosofisch met Plato en Kant, of vanuit het theater, met Shakespeare?

Meedenken over visie-ontwikkeling is instappen op een reeds rijdende trein: in een intake gesprek willen wij allereerst voeling krijgen met de urgentie (ontwaken) en de gedeelde overtuiging (ontsteken) dat een proces van (nieuwe) visie-ontwikkeling nu geboden is.

Vervolgens gaan we ons oriënteren door inventariseren van feitelijke vragen, brandende ambities, uitdagingen, gevaren, blinde vlekken, heersende denkwijzen, actuele trends rond specifieke praktijkkwesties.

Tijdens een aantal sessies krijgt recontextualiserend denken gestalte als kunst van de verbeeldingskracht: we formuleren antwoorden op vragen naar het hogere doel, de gevormde kernwaarden, wat wij in de toekomst willen bereiken, en onze kwaliteiten:

 • Uitgangspunt bij vormen klassieke filosofische methoden: het socratische gesprek, Plato´s ideeënleer. De interpretatieleer of hermeneutiek verheldert horizon en contexten waarin uw organisatie zich bevindt; Kants “erweiterte Denkungsart” reflecteert op mogelijkheden, Hegels denken toont de kracht van het scenario-denken in dialektische tegenstrijdige ontwikkelingen…
 • Daarnaast gebruiken we elementen van de klassieke retorica, dialectica, grammatica, ethica (overtuigen, onderzoeken, uitdrukken, meesterschap), die we toepassen op actuele praktijkkwesties: zo onthechten we een hedendaagse thematiek van hun onmiddellijke context, en geven impliciete ideeën een nieuwe betekenis.
 •  In dit proces van visie-ontwikkeling kunnen we ook gebruik maken van geselecteerde sleutelscènes, karakters of een werk van Shakespeare; met een keuze voor enkele specifieke helden uit verschillende werken, of een aanpak vanuit één groot thema, dat we belichten vanuit verschillende helden tonen we de dramatische kracht van ideeën in het theater van de wereld.

Het resulterende “Idee” richten we zoveel mogelijk op drie focussen (zie missie): wat draagt deze idee bij aan systemische zingeving in de werk-praktijk? Levert de idee verhelderend inzicht in ons morele engagement met de wereld, en stelt zij ons in staat om contact te leggen met onze authentieke existentiële drives.

Hoe brengen we de idee tot leven: de expeditie als goed verhaal met steeds andere invalshoeken

 • Nadat de visie geformuleerd is, moet deze tot leven worden gebracht: de visie moet vertaalt worden in strategische principes, in gedragsnormen etc: een langdurig proces dat veel overhoop zal halen.
 • Een visie tot leven brengen vraagt om een goed verhaal dat steeds weer anders verteld kan worden: een verhaal dat vaak gevormd is in het proces van visie-ontwikkeling zelf, waarin een organisatie letterlijk de gebaande paden heeft verlaten, en op expeditie ging.

Re-Context kan zelf geen visie voor u ontwikkelen; wel geven wij vorm aan uw verlangen op expeditie te gaan