Waarom reflectieve team-coaching

“It is no use saying, ‘We are doing our best.’ You have got to succeed in doing what is necessary”

  • De publieke sector vraagt veel van mensen, er is een stroom aan innovaties en veranderingen, de hoge werkdruk verdringt welhaast altijd de sterke behoefte aan reflectie en het openstaan voor nieuwe inzichten. Reflectie kan uitstekend plaatsvinden in een individueel coach-traject, face-to-face. Maar vaak is het nog leuker om met een groep, een team te reflecteren. In reflectieve teamcoaching gaan we samen de dynamiek in de samenwerking bekijken, processen in communicatie inzichtelijk maken, en gaan we sleetse patronen of blokkades bespreekbaar maken. Hierdoor kan het team beter functioneren. Als elk teamlid zijn of haar optimale rol kan vervullen zal het team in zijn geheel versterkt worden. 
  • Een team moet optimaal kunnen samenwerken met respect en aandacht voor ieders kwaliteiten. Dat ontstaat niet vanzelf, het is nodig daar expliciet aandacht aan te besteden. Dat geldt zeker als een team nieuw is, er nieuwe mensen in een bestaand team komen of als het team voor een moeilijke taak gesteld wordt. Soms hapert het in processen van optimalisatie, soms zijn directe incidenten de aanleiding om naar het eigen functioneren te kijken. In beide gevallen is het belangrijk voor professionals en het bedrijf stil te staan en terug te kijken: zowel individueel als gezamelijk..

Een gezamelijk themaprogramma vanuit individuele reflectie

  • Professionalisering van het team begint dus altijd individueel. Na een intake met het hele team krijgt ieder teamlid een individueel filosofisch consult, waarbij we samen video-materiaal voor een beeldpresentatie selecteren; vervolgens maak ik een analyse en doe ik een voorstel hoe we de teamcoaching kunnen aanpakken, waarin het verbindende thema schuilt, en welke bijeenkomsten het traject ongeveer zal omvatten. Op basis van een goedgekeurd plan gaan we aan de slag. 
  • In het thema-programma van een gezamenlijke reflectiedag wordt gebruik gemaakt van het geselteerde material voor verschillende filmlezingen, beeld-interventies en video-fragmenten. Dit traject wordt met instemming van alle teamleden uitgevoerd: de reflectiedag krijgt afhankelijk van het thema een gepaste vorm Hierbij werken we vanuit het motto da teen beeld soms meer losmaakt dan duizend woorden…

Filosofische team-reflectie coaching

  • Professionals moeten zich voortdurend blijven ontwikkelen in hun vak. Een manier om dat te doen is samen met andere professionals te reflecteren op je werk en de manier waarop je je werk invult. Het helpt om dat op een methodische wijze te doen met de hulp van iemand die het proces kan begeleiden. 
  • Bij het werken als begeleider van intervisiegroepen vertrek ik vaak vanuit de zg. deugdethiek: (Aristoteles), waarin combinaties van houding, vaardigheden en inzicht de sleutel is voor het doordenken van de persoonlijke deugden en sociale ontwikkeling. We reflectieren op deugden vanuit een bepaalde visie op zingevingsprocessen onze moderne cultuur. Resultaten richten we zoveel mogelijk op mogelijke bijdragen op drie niveau’s: aan systemische optimalisering van interactieve werk-praktijk, inzicht in gemeenschappelijke engagement van het team met de wereld en op ruimte voor de eigen authentieke existentiële drives binnen het team.
  • Alleen binnen deze kaders wordt het zinvol om te werken met verschillende coaching-methodieken, die zich baseren op bijv. de 10-stappen methode, kernkwadranten, storytelling vanuit Campbell, handelingsniveaus van Maslow en Bateson, grondeigenschappen van Covey, dialoogcirkels, het verkorte socratische gesprek, de dominante ideeën analyse etc.