Wat is een filosofische retraite?

  • Een filosofische retraite is een langer durende serie sessies, die zich richt op het vormgeven van het eigen denkwerk van de deelnemer, en waarbij consult-gesprekken worden afgewisseld met andere activiteiten, zoals het schrijven van een essay, het uitwerken van een schema, het voeren van een (fictieve) briefwisseling, het in alle rust werken aan een boek, artikel, manuscript of scriptie.
  • Bij retraite denken we nog vaak aan verblijf in een klooster of spiritueel centrum: maar de retraite hoeft geen religieuze inzet te hebben, maar richt zich op het eigen denken, dat we gezamenlijk een nieuwe richting moet krijgen.

Een terugtrekkende beweging: waar / voor wie / in welke vorm 

  • De terugtrekkende beweging, die iedere filosofische retraite met zich meebrengt, heeft een aantal voordelen: in vrijwillige afzondering kunt u zich goed concentreren, desgewenst kan een verdiepingscursus, regelmatige “filosofische wandelingen”, ontmoeting met geestverwanten inspirerend werken, en tot slot kunt u op afspraak uw gedachten aanscherpen of een nieuwe richting geven in het gesprek met de filosoof. 
  • Bij een retraite gaat het er om, dat men in om in alle rust en onder goede condities uitvoering kan geven aan de voorgenomen denkklus: het bewaken van deze condities is de enige regel om het proces goed te doorlopen.

Condities en afspraken

  • We maken afspraken over de werkvormen, en het aantal van de filosofische consult gesprekken met uw filosofische begeleider; de vorm van gesprekken (filosofische wandelingen), de lengte van de retraite, beoogde resultaat.
  • We denken over de mogelijkheden van een bevredigende vorm van de afsluiting (presentatie, voordracht van een tekst, publicatie, video).
  • We overleggen over de accommodatie en de omgeving waar deze in ligt, of U desgewenst aan verdiepingscursus mee wilt doen, of samen met een groep geestverwanten in gesprek wilt, waarbij ik als gespreksleider optreedt.

Verder geldt voor de filosofische retraite als hoofdregel dat voorwaarden bewaakt worden, waaronder men het eigen denken vorm kan geven, zonder dat er geen regels, methode of opdrachten zijn