Vragen/puzzels: Wie of wat wil je eigenlijk zijn, hoe wil je herinnerd worden?

“By three methods we may learn wisdom, first by reflection which is noblest second by imitation which is easiest and third by experience which is the bitterest”

  • Bij een filosofisch consult kunt u terecht voor levensvragen, existentiële dilemma’s en filosofische verdieping. Consulten hebben betrekking op ethische keuze’s, angst voor de dood, rouw, verlieservaringen, fixaties in uw leven, morele vraagstukken, stress, existentiële eenzaamheid. 
  • Wilt u gewoon een goed gesprek met een filosoof? U bent ook welkom als over een bepaalde thematiek wat dieper wilt nadenken onder de begeleiding van een beroepsdenker. Dat kan ook gaan over praktische consequenties van inzichten en welke besluiten je dan moet nemen.
  • Wie of wat wil je eigenlijk zijn, hoe wil je herinnerd worden? Als u hier zelf niet uit komt, kan het helpen om met een filosoof te praten en dieper te kijken naar uw levensovertuigingen en verwachtingen van het leven. Een aantal consultgesprekken kan een middel zijn om uw denken over zulke vragen te verhelderen: een filosofische benadering kan u helpen om tot groter inzicht te komen over uw mogelijkheden en drijfveren.

Voor wie?

  • Voor een filosofisch consult hoeft u niet hoog opgeleid te zijn, en zeker niet over een achtergrond in de academische filosofie te beschikken. De praktijk is er op gericht om u te helpen met existentiële vraagstukken en levensvragen: als ergens wijsheid is, schuilt die in het leren omgaan met vragen. Een filosoof geeft geen advies of oplossing voor het probleem, maar helpt je door het stellen van relevante vragen met het ordenen van je gedachten zodat je zelf tot nieuwe inzichten en gedachten kunt komen.
  • Voor levensproblemen kunt u ook bij de psycholoog of bij een goede therapeut terecht. Kwesties rond zingeving, of metafysische vragen – over de zin en richting van uw eigen bestaan – krijgen hierbij vaak minder aandacht. Dat is begrijpelijk, maar als filosofisch consulent help ik mensen graag deze vragen authentiek vorm te geven. Filosoferen is een houding, waarmee mensen in verwondering hun leven kunnen verrijken, en vastgelopen denkpatornen kunnen doorbreken. Uw houding en uw wensen bepalen of u op uw plek bent bij de filosofisch consulent.
  • Voor alle duidelijkheid, de ambitie om vragenderwijs te komen tot verbetering van de kwaliteit van het denkwerk staat daarbij centraal. Filosofische gesprekken vormen geen adviespraktijk, ook bieden ze geen psychologische hulp. Het gaat niet om een soort alternatieve hulpverlenings- of therapeutische praktijken en het gaat ook niet om een één of andere vorm van pastorale zorg. Consulten vormen een gelegenheid om denksporen uit te diepen, nieuwe ideeën te beproeven en bestaande opvattingen te herijken.

Hoe/locatie

  • Tijdens het kennismakingsgesprek bespreken we uw vraag en hoe we te werk zullen gaan. We werken vanuit vragen die de huidige situatie in kaart brengen, en maken een inventaris van eventuele veranderingen. Wat is de huidige situatie en hoe zou je die willen veranderen? Wat kan je veranderen en welke tools zou je daartoe nodig hebben?
  • De richting van het consult hangt af van uw vraagstelling. Vaak zijn er drie dimensies in het spel: de leefwereld, uit werkzaamheden en u zelf als individu. Mogelijke bijdragen aan systemische zingeving in de werkpraktijk, verhelderend inzicht in kernwaarden van uw morele engagement met de wereld of contact met de authentieke existentiële drives. 
  • In consulten werk ik samen om rationeel te onderzoeken en de diepste aspecten van hun bestaan te beoordelen door zich te richten op de concepten, principes en overtuigingen, en die te aarden in de manier waarop ze zichzelf en hun wereld begrijpen. Deze weg is uitdagend, spannend soms moeilijk, maar is misschien juist daarom zeer waardevol.