Filosofisch advies voor organisaties en professionals in de publieke ruimte

“Great companies don’t hire skilled people and motivate them.They hire already motivated people and inspire them” 

 • Advies voor iedereen met leidinggevende en strategische taken binnen gemeentelijke instellingen, woningcorporaties, ministeries, schoolorganisaties, zorginstellingen, verzekeringsmaatschappijen, … maar ook verenigingen, dienstverlenende instellingen, faciliterende diensten in profit en non-profit sector. 
 • Filosofisch advies kan U helpen om schijnbare vanzelfsprekendheden onder de loep te nemen, regels, afspraken en conventies, die eens helderheid beoogden, maar nu in starheid uitlopen of onwerkbaar zijn geworden. 
 • De bredere verbanden te ontdekken: grotere bewegingen zoals maatschappelijke transformaties, internationale politieke ontwikkelingen en economisch-financiële dynamiek in tijden van globaliserende informatiemedia.
 • Advies kan mede vormgeven aan het gevoel “er ook wat mee te moeten; maar wat en hoe”? Bestaande zaken vanuit nieuwe invalshoeken en andere paradigma’s benaderen, leidt tot een nieuw esprit van uw organisatie. Door met oog voor de context onafhankelijk en zelfstandig te denken, verrijkt u uw leiderschap. 

RE-Context adviseert bij vragen rond zingeving en betekenisgeving voor organisaties die werken met waarden

 • Het terrein waarop filosofische adviezen vruchtbaar kunnen zijn omvat ontwikkelingen op de grensvlakken van de politieke, de publieke en de private sfeer: snijvlak van mens en organisatie, daar waar mensen samen werken en leren. Overal waar mensen werken met waarden, en mogelijkheden scheppen voor nieuwe groei-impulsen. 
 • Advies geldt uiteenlopende vraagstukken in rond betekenisgeving, identiteit en innovatie strategieën: vragen die de kernwaarden van uw organisatie betreffen, en richting geven aan herdefiniëring.
 • Zingeving is hier meer dan het helder waarnemen en interpreteren van de wereld: zin geeft inzicht in de dieperliggende motieven achter onze activiteiten, is richtinggevend naar de toekomst, bindend in het gemeenschappelijk optreden en kan energie kanaliseren.

Met wat voor soort vragen? Voorbeelden:

Ieder filosofisch advies kan beginnen me vragen als “Kan ik eens met u praten over…?”, “Kan ik bij u terecht voor…?”, “Wat zou u vanuit de filosofie kunnen zeggen (of wat zeg jij) over…” Enkele voorbeelden:…..

 • Voorbeeld 1 (nog in te vuilen)  
 • Voorbeeld 2 (nog in te vuilen)  
 • Voorbeeld 3 (nog in te vuilen)  
 • Voorbeeld 4 (nog in te vuilen)

Hoe gaan we te werk

 • Zoals boven blijkt: elke vraag is anders en elke klant is uniek. Samen met de opdrachtgever verken ik het vraagstuk en de achterliggende problemen. Op basis van eerste gesprekken maak ik een voorstel waarover we opnieuw aan de praat gaan. Verwacht geen adviseur die uw probleem mee naar huis neemt en u als klant met pasklare oplossingen te confronteren. 
 • Ik adviseer als moderator van denkprocessen, waarbij ik zoveel mogelijk met mensen uit de organisatie meedenk en er naar streef om samen nieuwe oriëntaties te vinden die werken, ook op langere termijn. 
 • Ik voel mij verantwoordelijk voor een advies waar de organisatie mee verder kan, ook als ik er niet meer ben. Een filosofisch advies richt zich op innoveren vanuit betekenisgeving, waarbij identiteit en integriteit verweven zijn. Het versterkt de autoriteit van de organisatie, leidt tot een nieuw perspectief op waardecreatie, en een strategie die sterker is dan de grillige en onvoorspelbare toekomst.