Filosofische advisering
Wat heeft de filosofische praktijk binnen Re-Context u te bieden?

U kunt bij mij terecht voor filosofische advisering. Bijvoorbeeld voor een filosofisch consult, of voor een traject van individuele reflectiecoaching. Voor organisaties en bedrijven is er begeleiding in de vorm van reflectieve teamcoaching, advies en visie-ontwikkeling. Tenslotte is er de mogelijkheid van een filosofische retraite. In alle gevallen denkt Tom Dommisse met U mee. 

Het kan gaan om concrete vraagstukken die om een oplossing vragen, maar waarbij enige distantie en denkhulp wenselijk is om bepaalde begripsknopen te ontwarren. Maar ook maatschappelijke ontwikkelingen, professionele taken, politieke gebeurtenissen en voorvallen in de privésfeer kunnen een aanleiding vormen om serieus na te denken over wat waarheid is, over wat goed en kwaad betekenen, hoe we oordelen over schoonheid, sublimiteit of kitsch, wat mooi en lelijk is. Nadenken over taken en verantwoordelijkheden, over rechten en plichten, over het bestaan en het leven. 

Een filosoof beschikt over kennis van vele ideeën en opvattingen uit allerlei tijdperken en culturen, maar z/hij kan ook helpen om slordige redeneringen, en onhandig geformuleerde vraagstellingen op te sporen en er alternatieven voor te ontwikkelen. Filosofen hebben vaak de positie ingenomen van vertrouwensfiguur bij het doordenken van diepingrijpende beslissingen; als “vakdenkers” zijn zij geschoold om aan cirkels te ontsnappen, waarderings-puzzels of ethische dilemma’s zorgvuldig en genuanceerd te doordenken, en aan te geven waar normen en waarden, wensen en feiten op een complexe wijze aaneenklitten. Tenslotte kan een filosoof kaartlezer zijn in existentiële vraagstukken rond levensoriëntatie, authenticiteit en zingeving: U kunt de praktijk beschouwen als een voor verschillende “ideeënwoningen”, een ‘timmerkist’ voor denkgereedschap of een werkplaats om te oefenen met ideeën, mensbeelden. 

U vindt hier een beschrijving van de verschillende vormen van
advisering bij Re.Context:


REFELEXIECOACHING (particulier)

Een zoektocht:
waarom doe je wat je doet


Lees meer…

FILOSOFISCHE CONSULTEN 

Vragen/puzzels: Wie of wat wil je eigenlijk zijn, hoe wil je herinnerd worden?

Lees meer…

FILOSOFISCH ADVIES

Filosofisch advies voor organisaties en professionals in de publieke ruimte

Lees meer…

DRAMATURGISCH ADVIES

Dramaturgisch advies voor theatermakers, kunsternaars en publieke organisaties

 Lees meer… 

TEAMCOACHING

Een gezamelijk themaprogramma voor organisaties opgezet vanuit individuele reflectie

 Lees meer… 

VISIE-ONTWIKKELING

De kunst der verbeeldingskracht: visie-ontwikkeling vanuit de filosofische kracht van een idee

 Lees meer… 

FILOSOFISCHE RETRAITE (professioneel)

Met een terugtrekkende reflectieve beweging jezelf de ruimte geven: eindelijk een voorgenomen denkklus uitvoeren

 Lees meer…