Opmerkelijk is het gemak waarmee we vandaag de grenzen van het privé-domein willen slechten: privacy die we enkele decennia geleden nog als vrije kritische burgers in bescherming namen tegenover totalitaire Big Brother kenmerken van de staat of het «systeem». Hoe komt het dat deze dreiging ons nu nauwelijks schijnt te deren en dat wij, gewone burgers, op enig vaag onbehagen na, nauwelijks verontrust lijken te zijn over dit verschijnsel.

Continue reading

Er zit veel Shakespeare in mijn favoriete netflix-serie House of Cards. Het meedogenloze duo Frank en Claire Underwood is een mixture van Richard III en Lady Macbeth. Op weg naar het hoogste politieke ambt voorzien deze kinderloze partners-in-crime zich van alle denkbare machtsmiddelen die Machiavelli kon aanbevelen. Zij omringen zich met louter strategische vrienden, waar zij zich ook weer van kunnen ontdoen, hetzij door hun carrières te blokkeren, hetzij door hun levens te beëindigen. “The road to power is paved with hypocrisy, and casualties.” Net als bij Macbeth blijf je huiverend genieten, en voel je de aantrekkingskracht van het geniale in een schoft.

Continue reading

Reason may help some to navigate the path to faith. Can art do that as well? For acclaimed theater, opera and television director Peter Sellars the answer is an unambiguous yes. In fact, the two cannot exist without each other, he argues, since art needs to touch the transcendent to be meaningful and theology needs art to unlock its mysteries. Sellars has been on the cutting edge of cultural activism for the past 20 years, using performance art to explore challenging moral issues such as war, poverty, and the international refugee crisis. A professor of World Arts and Cultures at UCLA, Sellars has been artistic director of the Los Angeles Festival, the American National Theater at the Kennedy Center, the Boston Shakespeare Company, and the Elitch Theater for Children in Denver. Here, Sellars reflects on the role of spirituality in contemporary life, and posits art as a bridge between the human and the divine — an antidote to the self-centered inner world that Freud constructed. What follows is an edited transcript of an interview conducted for the making of The Question of God.

Continue reading

In de week van 17 tot 24 april wereldwijd de 400e sterfdag van Shakespeare herdacht: ook in Den Haag. Voor de stad van Recht en Vrede heeft het The Hague Shakespeare Festival een programma ontwikkeld rond het thema van Shakespeare, Politics and International Law (http://www.theenglishtheatre.nl/)

Afsluitend zal in het Theater aan het Spui in Den Haag een unieke presentatie plaatsvinden rond “Shakespeare and Just War”. Sleutelfiguur in deze bijeenkomst is Theodore Meron, internationaal jurist, president van de “Mechanisms of International Criminal Tribunals (MICT)” in Den Haag en schrijver van enkele boeken over Shakespeare en Recht. In een productie van STET heeft filosoof en Shakespeare-kenner Tom Dommisse een panel samengesteld van van internationale rechtsgeleerden, Shakespeare-regisseurs, acteurs, schrijver. Zij zullen reflecteren op een theatre-college van Meron, waarbij verschillende scènes uit Shakespeare’s werk (Henry V, Hamlet, Richard II) zullen worden gepresenteerd Gijs Scholten van Aschat en Pierre Bokma.
Continue reading